party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Odprawa celna: wszystko, co musisz wiedzieć, aby bez problemu wysłać przesyłkę międzynarodową

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Mar 25, 2022
Persona zarządza procesem odprawy celnej dla międzynarodowych przesyłek Twojego sklepu internetowego.

Prowadzenie działalności eCommerce i sprzedaży międzynarodowej nie jest łatwym zadaniem. Między innymi ze względu na biurokrację. Dokonywanie odpraw celnych przesyłek międzynarodowych jest wyzwaniem samym w sobie. Szczególnie wtedy, gdy nie posiadasz wszystkich informacji, które są do tego niezbędne lub które znacznie ułatwiają i przyspieszają proces odprawy celnej.

W Outvio pomagamy tysiącom sprzedawców internetowych zoptymalizować proces wysyłki i obsługę posprzedażową. Dzięki bliskim kontaktom z naszymi klientami znamy trudności, jakie towarzyszą sprzedaży międzynarodowej, oraz najczęstsze problemy związane z przesyłkami międzynarodowymi.

Znajomość tych problemów umożliwiła nam wdrożenie środków mających na celu ich rozwiązanie lub zapobieganie ich występowaniu, takich jak system flagowania, który ostrzega o braku istotnych informacji w dokumentacji wysyłkowej, czy automatyczne drukowanie faktur handlowych wraz z etykietami wysyłkowymi.

Niezależnie od tego, czy masz już duże doświadczenie w sprzedaży swoich produktów na rynki zagraniczne, czy dopiero zaczynasz, prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy ze znaczenia i roli odprawy celnej w eksporcie i sprzedaży międzynarodowej. Poniżej odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące odprawy celnej: co to jest odprawa celna, dlaczego jest ważna, czym różni się UE od sprzedaży do krajów trzecich itp.

Co to jest odprawa celna?

Odprawa celna to termin odnoszący się do formalnego procesu związanego z przesyłaniem towarów z jednego obszaru celnego na drugi. Dokumentacja wymagana w tym procesie nazywana jest również odprawą celną. Wbrew pozorom odprawa celna nie jest miejscem fizycznym.

Ale w takim razie, gdzie odbywa się odprawa celna? Odprawa celna odbywa się w urzędzie celnym lub izbie celnej. Odprawa celna różni się w zależności od kraju. Oznacza to, że procedura odprawy celnej w Polsce jest inna niż w innych krajach. 

Kto bierze udział w odprawie celnej?

W zależności od odprawy celnej w danym kraju, w proces ten może być zaangażowanych więcej lub mniej agentów. Jednak z reguły można znaleźć:

Właściciela lub posiadacza towarów. Nie musi to być koniecznie eksporter lub sprzedawca towarów, ale osoba odpowiedzialna za odprawę celną. Czasami, ze względu na złożoność niektórych formalności, zwłaszcza jeśli nie znasz rynku docelowego towarów, strona odpowiedzialna za dostarczenie towarów do wysyłki korzysta z pomocy specjalisty ds. eksportu, zwanego brokerem celnym lub agentem celnym.

Niektórzy z agentów, którzy są fizycznie obecni w urzędzie celnym, to także spedytorzy. Inne określenia odnoszące się do tej osoby to spedytor lub nadawca ładunku, ponieważ to oni odpowiadają za przewóz towarów. Służą oni jako pośrednicy między eksporterami, importerami i przewoźnikami.

Spedytorzy są jednym z najważniejszych ogniw łańcucha dostaw w każdym eCommerce. Różnica w tym przypadku polega na tym, że za dostawę produktów do klientów międzynarodowych będzie odpowiedzialny więcej niż jeden przewoźnik.

I wreszcie importer towarów lub odbiorca. Podobnie jak w przypadku eksportera, niekoniecznie musi to być nabywca towarów. W przypadku eksportu eCommerce do nabywcy, importerem towarów będzie Twój klient.

Jak już wspomnieliśmy, proces eksportu jest bardzo złożony i różni się w zależności od kraju pochodzenia i przeznaczenia (oraz wszystkich tych, w których paczka musi przejść przez odprawę celną), wartości ekonomicznej produktów oraz rodzaju odprawy celnej, którą chcesz przeprowadzić. Ale... kiedy konieczne jest przeprowadzenie odprawy celnej?

odprawa celna: dostarczenie paczki do klienta

Kiedy wymagana jest odprawa celna?

To może być jedno z najważniejszych pytań, gdy chcesz zrozumieć, czym jest odprawa celna i dlaczego jest ważna.

Odprawa celna to proces, który ma miejsce tylko w przypadku przesyłek międzynarodowych. W tym kontekście należy jednak doprecyzować stosowaną terminologię i wprowadzić rozróżnienie między eksportem a wysyłką. 

Jeśli przesyłka jest przeznaczona do innego kraju lub terytorium (nawet jeśli należy do tego samego kraju), w którym obowiązuje inny system podatkowy, uznaje się ją za eksport, a paczka musi przejść przez urząd celny i przedstawić niezbędną dokumentację celną w celu dokonania prawidłowej odprawy celnej.

Jak wygląda odprawa celna?

Odprawa celna składa się z kilku etapów, które mogą się zmieniać w zależności od wybranego trybu odprawy celnej towarów. 

Ogólnie rzecz biorąc, najczęstszymi etapami procesu odprawy celnej są: wprowadzenie towarów do urzędu celnego, rozpoznanie towarów i sprawdzenie dokumentacji, uiszczenie ceł i podatków, jeśli mają zastosowanie, oraz przekazanie towarów importerowi lub klientowi.

Jak zobaczymy poniżej, etapy te nie muszą występować w tej kolejności i możliwe jest dokonanie przeglądu dokumentacji celnej przed przybyciem towarów do urzędów celnych kraju przeznaczenia przesyłki międzynarodowej.

Dlaczego tak ważna jest odprawa celna?

Odprawa celna jest dziś procesem o ogromnym znaczeniu. Według danych WTO w 2020 r. wartość międzynarodowego handlu towarami i usługami przekroczyła 22 biliony dolarów. Liczba ta uległa zmniejszeniu na skutek pandemii i będzie nadal rosła w nadchodzących latach.

Globalizacja rynków przyczyniła się do rozwoju handlu, a wraz z nią do konieczności ujednolicenia procesów w celu zapewnienia kontroli bezpieczeństwa i zdrowia, przestrzegania praw własności intelektualnej oraz ochrony rynku wewnętrznego.

W tym celu konieczne jest ustanowienie polityki handlowej i taryfowej, która zagwarantuje dostawy wewnętrzne oraz promowanie umów handlowych z innymi terytoriami. Był to jeden z powodów utworzenia wspólnego obszaru celnego UE, ale o tym więcej później.

Innym celem odprawy celnej jest prawidłowe taryfikowanie produktów, aby zapewnić ich kontrolowaną konkurencyjność w stosunku do produkcji krajowej i innych eksporterów. Ponadto wszystkie informacje zawarte w dokumentacji celnej i odprawie celnej są przechowywane i zarządzane w regionalnych, krajowych lub międzynarodowych bazach danych w celu tworzenia statystyk handlu zagranicznego: produkty, kraje importujące i eksportujące, wartość operacji, częstotliwość...

Jak wygląda odprawa celna: tryby 

W ramach odprawy celnej można wybrać różne tryby, które określają pilność odprawy towarów.

 • Odprawa celna ogólna. Towary i dokumenty są oceniane w normalny sposób.
 • Odprawa celna pilna. Znane również jako natychmiastowa odprawa. Ten tryb odprawy obejmuje przesyłki z pomocą humanitarną, a także inne towary łatwo psujące się, przeznaczone do ratowania życia lub leczenia chorób, o charakterze niebezpiecznym (radioaktywne, łatwopalne lub wybuchowe), o wysokiej wartości (monety, banknoty, kamienie szlachetne...), żywe zwierzęta lub maszyny niezbędne do funkcjonowania łańcucha dostaw.
 • Odprawa celna wcześniejsza. Umożliwia to rozpoczęcie odprawy celnej przed dotarciem paczki do urzędu celnego w kraju docelowym. Towary muszą być uznane za ważne dla tego rodzaju odprawy celnej, a dokumentacja musi być poprawna i kompletna. Oczywiście dokumentacja musi dotrzeć do urzędu celnego przed przybyciem towarów.
 • Odprawa celna wyjątkowa lub odprawa odroczona. Pozwala to na złożenie wniosku o odprawę celną po dacie zakończenia rozładunku. 

Jeśli eksportujesz do krajów takich jak Boliwia lub Peru, być może znasz inne sposoby odprawy celnej, takie jak odprawa skrócona (Boliwia) lub odprawa uproszczona (Peru).

Innym powszechnym rozróżnieniem, które spotykamy przy katalogowaniu różnych rodzajów odpraw celnych, jest rozróżnienie na odprawy celne bezpośrednie i pośrednie.

Różnica w tym przypadku polega na tym, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie całej dokumentacji niezbędnej do eksportu. Jeśli dokonuje jej sam eksporter, jest to odprawa bezpośrednia; jeśli dokonuje jej pośrednik celny, jest to odprawa pośrednia.

Unia celna Unii Europejskiej: znaczenie jednolitego obszaru celnego

Unia Europejska wniosła zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy celne do różnych krajów, które ją tworzą. Dziś jednak skupimy się na jednym z aspektów mających największy wpływ na sprzedaż w Unii: ujednoliceniu taryf celnych w eksporcie do krajów trzecich oraz wyeliminowaniu znacznej części biurokracji wymaganej przy wysyłkach w obrębie UE.

Swobodny przepływ towarów oznacza prostszą i tańszą wymianę handlową, a dzięki zniesieniu ceł importowych i eksportowych pobudza rynek wewnętrzny UE.

Wspólna polityka taryfowa pociąga za sobą konieczność ujednolicenia również wspólnej polityki handlowej. Po usunięciu barier handlowych między państwami członkowskimi należy uregulować handel z krajami spoza UE ("krajami trzecimi"), aby zapewnić wszystkim krajom równe szanse pod względem konkurencyjności.

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie określono zasady dotyczące:

 • Zmiany w taryfach
 • Umowy taryfowe i handlowe w odniesieniu do transakcji handlowych
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
 • Środki liberalizacyjne, które muszą być jednolite
 • polityki eksportowej, lub
 • Polityki ochrony handlu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii dumpingowych oraz otrzymywania i udzielania subsydiów.

Istnienie wspólnej polityki handlowej i obszaru celnego Unii umożliwia każdemu przedsiębiorstwu eCommerce w UE wysyłanie swoich produktów do Francji, Włoch, Niemiec lub dowolnego innego państwa członkowskiego bez konieczności zajmowania się skomplikowaną dokumentacją spedycyjną i celną oraz inwestowania wielu zasobów.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie terytoria wewnątrz Unii znajdują się na obszarze celnym. Jeśli oferujesz przesyłki do tych miejsc, musisz wiedzieć, że niektóre z różnic ostatecznie przekształcają je w przesyłki międzynarodowe.

Wyjątki w Unii Europejskiej: przypadki szczególne

Pomimo wszystkich pozytywnych aspektów przynależności do jednolitego obszaru celnego, nie wszystkie obszary, które oficjalnie należą do UE, są częścią wspólnego obszaru celnego.

Oznacza to, że możemy mówić o eksporcie i odprawie celnej w przypadku wysyłki do niektórych regionów UE.

Przesyłki międzynarodowe muszą przejść przez odprawę celną

Niektóre z krajów lub terytoriów, z którymi zawarto specjalne porozumienie, to:

Ceuta i Melilla, które należą do Unii Europejskiej, ale mają inne systemy podatkowe niż kraje UE. Zamiast podatku VAT stosuje się podatek od produkcji, usług i importu (IPSI) lub inne specjalne podatki. 

Istnieją także terytoria, które ze względu na swoje oddalenie geograficzne mają inny system podatkowy, aby zrównoważyć różnice z resztą kraju. Tak jest w przypadku Wysp Kanaryjskich, Azorów i Madery.

Oprócz tych szczególnych przypadków istnieją kraje i terytoria, które, choć nie należą do UE, stanowią część wspólnego obszaru celnego.

Inne terytoria uznawane za "kraje trzecie" to wyspa Helgoland i terytorium Büsingen, obszary geograficzne Cypru, Wysp Owczych i Grenlandii, terytoria Livigno i Campione d'Italia, jak również wody krajowe jeziora Lugano między brzegiem a granicą polityczną obszaru między Ponte Tresa i Porto Ceresio lub Gibraltarem. W przypadku wysyłki do tych obszarów konieczne będzie sporządzenie dokumentacji celnej dla tych zamówień, które dla celów podatkowych są traktowane jako przesyłki międzynarodowe.

Wysyłki poza UE, do krajów trzecich 

Zanim wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne przy sprzedaży międzynarodowej, jakie koszty można ponieść przy odprawie celnej oraz jakie produkty są najbardziej skomplikowane pod względem eksportu, przyjrzymy się pojęciom: sprzedaż lub wysyłka międzynarodowa, eksport i kraj trzeci.

przygotowanie i wysyłka zamówień międzynarodowych

Kiedy mówimy o wysyłce do kraju trzeciego, mamy na myśli eksport na terytorium podlegający innym przepisom podatkowym niż terytorium pochodzenia przesyłki. Należy pamiętać, że przesyłki do “krajów trzecich” są, zgodnie z tą definicją, przesyłkami międzynarodowymi do kraju trzeciego. Aby ułatwić lekturę niniejszego artykułu, tego rodzaju przesyłki będziemy określać mianem "przesyłek międzynarodowych".

Dokumenty wymagane przy sprzedaży międzynarodowej

Przesyłkom międzynarodowym musi towarzyszyć szereg dokumentów, aby mogły zostać odprawione przez urząd celny bez opóźnień i dodatkowych kosztów. Dokumentacja ta będzie wykorzystywana m.in. do klasyfikacji taryfowej, formalizacji jako produkt bezpieczny oraz rozliczania w różnych bazach danych dotyczących eksportu i importu.

Poniżej przedstawiamy dokumenty celne, z którymi najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia:

 • Faktura handlowa. Ten dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowej odprawy celnej wysyłanych towarów. Faktura handlowa jest czasami zastępowana fakturą celną. 
 • Faktura konsularna. Faktura ta jest wystawiana przez konsulat kraju importującego i pełni podobną funkcję jak faktura handlowa, choć wiąże się z wyższymi kosztami.
 • Świadectwo pochodzenia. Dokument ten jest wydawany przez Izby Handlowe i określa kraj wytworzenia lub produkcji towarów. Jest on niezbędny przy wywozie z UE na inny obszar celny.
 • Dokumentacja celna CN22 i CN23.Formularze te są wymagane w przypadku wysyłania towarów poza granice UE za pośrednictwem usług pocztowych. W zależności od wagi i wartości przesyłki należy wypełnić jeden lub drugi formularz.
 • List przewozowy CP71. Niniejszy dokument jest dołączony do CN23. Obecnie często zdarza się, że CN23 jest podawany w dwóch egzemplarzach, a CP71 nie jest dołączany, ponieważ dostarczają one bardzo podobnych informacji.
 • Karnet ATA. Dokument ten został stworzony specjalnie z myślą o czasowym wywozie w celu uczestnictwa w targach i innych imprezach. Jest on ważny w ponad 70 krajach na całym świecie.
 • Karnet CPD. Podobny do karnetu ATA, ale jego zakres jest ograniczony do Tajwanu.
 • Dokument SAD. Dokument ten, popularnie zwany SAD-em, jest dokumentem zgłaszającym import lub eksport. Dostarcza on informacji o produkcie i służy do jego klasyfikacji podatkowej.
 • Deklaracja wartości (DV1). Dokument ten zwykle towarzyszy dokumentowi SAD i jest wystawiany przez agenta celnego lub upoważnionego przedsiębiorcę (AEO). Określa on szczegółowo relacje między eksporterem a importerem. W takim przypadku sprzedający i kupujący muszą zapłacić zadeklarowaną cenę, dodatkowe koszty poniesione w związku z odprawą celną i transportem oraz kwotę wynikającą z kursu wymiany walut, jeśli zakup został dokonany w walutach innych niż euro.
 • Spis zawartości lub lista pakunkowa. Zawiera on szczegółowe informacje o liczbie wysyłanych paczek, ich zawartości i wadze. Jest ona również znana jako lista pakowania lub lista pakowania.
 • Deklaracja H7. W przypadku towarów o wartości mniejszej niż 150 EUR można złożyć deklarację H7. Dokument ten przyspieszy odprawę celną Twoich towarów.

Równolegle mogą być wystawiane dodatkowe dokumenty, takie jak dokumenty przewozowe (konosament, CMR, CIM, lotniczy list przewozowy lub dokumenty dla transportu multimodalnego), dokumenty ubezpieczeniowe, polisy fitosanitarne i inne oraz certyfikaty.

Są to najczęściej spotykane dokumenty celne. Oczywiście oprócz tych dokumentów do paczek należy zawsze dołączyć etykietę wysyłkową

Ile kosztuje odprawa celna?

Teoretycznie Twój sklep internetowy powinien już znać koszty odprawy celnej i wiedzieć, ile będzie Cię kosztowało dostarczenie zamówienia do klienta w przypadku wysyłki międzynarodowej.

Jeśli wszystkie informacje są poprawne, a dokumenty zostały wypełnione tak, jak powinny, wysyłka międzynarodowa nie powinna wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Ciebie ani Twoich klientów. W zależności od przepisów obowiązujących w kraju trzecim, do którego wysyłasz towary, możesz być narażony na różne rodzaje płatności. 

Opłaty celne

 • Taryfa przywozowa. Stosuje się ją w celu regulowania wprowadzania towarów z krajów trzecich i zapewnienia konkurencji.
 • Taryfa eksportowa. Taryfa ta w większości przypadków przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, dlatego zwykle się jej nie stosuje. Stosuje się je w celu zwiększenia dochodów kraju eksportującego lub w celu stworzenia niedoborów na innych rynkach (a tym samym podniesienia ceny produktu). 

Jako sprzedawca prawdopodobnie będziesz musiał zmierzyć się z tym pierwszym. Mogą one być różnego rodzaju:

 • Ad valorem. Państwo ustala stawkę procentową, która ma być płacona w zależności od wartości towaru.
 • Taryfa stała, określona odgórnie. Państwo ustala kwotę pieniężną za każdy kilogram lub metr sześcienny produktu.
 • Mieszana lub złożona taryfa. Ta taryfa łączy dwa poprzednie typy, ustalając minimum lub maksimum. Na przykład 3% przy minimalnej kwocie 10 euro za kilogram.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, towary przejdą przez urząd celny, a Ty będziesz musiał jedynie zapłacić za nie cło.

Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek błędy w wypełnianiu dokumentacji lub klasyfikacji taryfowej towarów, możesz narazić się na inne koszty. Poniżej przedstawiamy ich krótki przegląd.

Pozostałe koszty: odprawa celna

Jeśli wszystkie formalności zostały załatwione zgodnie z przepisami, prawdopodobnie nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Jeśli jednak zlecisz sporządzenie lub wypełnienie dokumentów innemu agentowi, będziesz musiał uiścić opłaty za obsługę celną na rzecz brokera celnego lub przewoźnika. 

Podatek VAT w eksporcie

Obsługa podatku VAT nigdy nie jest sprawą prostą. Podatki ulegają ciągłym zmianom, dlatego trudno jest być na bieżąco z podatkiem VAT.

Jeśli chodzi o przewóz towarów za granicę, zrozumienie zasad działania podatku VAT w eksporcie staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

W związku z tym należy przede wszystkim rozważyć miejsce przeznaczenia przesyłki: czy jest to specjalna strefa podatkowa na terenie UE? Czy jest to przesyłka do kraju wewnątrzunijnego? Czy jest to przesyłka do kraju spoza UE? 

Jak wspomniano powyżej, przemieszczenia wewnątrzunijne nie są uznawane za przemieszczenia międzynarodowe lub eksport. Oznacza to, że podatek VAT, który trzeba będzie zastosować, będzie taki sam jak podatek VAT stosowany w Polsce.

etapy odprawy celnej w przypadku przesyłek międzynarodowych

Jak dotąd wydaje się to proste, prawda? Jednak to nie jest aż takie proste. W wielu krajach lub strefach celnych obowiązują limity, których nie wolno przekraczać. W przeciwnym razie może dojść do zmiany podatku VAT stosowanego w odniesieniu do produktów. Aby upewnić się, jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku przesyłek wewnątrzwspólnotowych, można wyszukać informacje dotyczące poszczególnych przesyłek (Francja, Niemcy, Wielka Brytania...).

W przypadku przesyłek krajowych, ale do obszarów celnych "krajów trzecich", zalecamy również sprawdzenie wysokości obowiązującego podatku VAT.

W przypadku przesyłek międzynarodowych do krajów trzecich ważne jest, aby podatek VAT został uwzględniony w dokumencie SAD, a nie na fakturze handlowej, jak ma to miejsce w przypadku innych rodzajów przesyłek. Nie należy się tym przejmować. Eksport podlega opodatkowaniu podatkiem VAT kraju przeznaczenia i jest rozliczany w momencie dostarczenia towarów, dlatego nie trzeba tworzyć dokumentu SAD ani stosować tej stawki. Zalecamy poinformowanie klienta o istnieniu tych podatków, ponieważ powodują one wzrost ceny zamówienia.

Wiele platform eCommerce, takich jak Shopify, PrestaShop czy WooCommerce, pozwala na skonfigurowanie podatków dla przesyłek krajowych i międzynarodowych, a Twoi klienci będą mogli zobaczyć wszystkie dane w rozbiciu na poszczególne pozycje przy kasie (cena produktów, cena wysyłki, dodatkowe podatki itp.). 

Ograniczenia i zakazy dotyczące wywozu produktów

Równie ważne, jak zgromadzenie całej dokumentacji i prawidłowe wypełnienie różnych formularzy, jest poznanie ograniczeń nałożonych na niektóre kategorie produktów.

Może się zdarzyć, że istnieją produkty, których nie można eksportować do niektórych krajów lub na które trzeba przedstawić specjalne świadectwa i zezwolenia.

Należy znać status swoich produktów, zwłaszcza jeśli handluje się żywnością, kosmetykami, roślinami lub inwentarzem żywym. Towary te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub powodować problemy dla ekosystemu w kraju przeznaczenia, dlatego podlegają ścisłej kontroli.

Ze względów protekcjonistycznych możliwe jest również ograniczenie wjazdu lub wyprowadzenia z rynku niektórych produktów, które konkurują z innymi produktami krajowymi lub których eksport zagraża samowystarczalności kraju.

Aby dowiedzieć się, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia, czy eksport danego produktu jest zabroniony lub czy konieczne jest dostarczenie dodatkowej dokumentacji, zalecamy zasięgnięcie informacji w oficjalnych źródłach w kraju przeznaczenia towaru lub zwrócenie się do eksperta ds. eksportu.

Niektóre z najczęściej spotykanych certyfikatów pto:

 • Certyfikat AGREX
 • Certyfikat SOIVRE 
 • Weterynaryjne świadectwo wywozowe
 • Dziennik okrętowy (CAB) 
 • Świadectwo fitosanitarne
 • Certyfikacja OECD / Certyfikat ISTA
 • Zezwolenia eksportowe CITES i świadectwa powrotnego wywozu CITES 
 • Certyfikaty wystaw wędrownych
 • Dokument Inspekcji Gatunków Kontrolowanych (DIESAC)
 • Certyfikat koszerności
 • Certyfikat Halal
 • Świadectwo nieradioaktywności (Certification of Non-Radioactive Hazardous Waste)
 • Certyfikat analizy 
 • Świadectwo nazwy pochodzenia 
 • Opakowania drewniane / ISPM nr 15 
 • Świadectwo wolnej sprzedaży dla produktów spożywczych (NIMF 15)
 • VI-1 i inne certyfikaty dotyczące win
 • Certificat EUR1
 • Pozwolenia na wywóz dóbr kultury
 • Certyfikat Dobrej Praktyki Produkcyjnej dla produktów kosmetycznych
 • System Powiadamiania o Produktach Kosmetycznych

Jak zapewnić dotarcie przesyłki międzynarodowej?

Aby mieć pewność, że przesyłki międzynarodowe dotrą na czas i bez niespodzianek do rąk klientów, zalecamy zapoznanie się z poniższymi punktami i krokami:

 1. Nie wprowadzaj swoich produktów na rynek w krajach, które zabraniają ich sprzedaży. Może się to wydawać zbyt oczywiste, ale być może nie myślałeś o tym, gdy otwierałeś swój sklep internetowy i zdecydowałeś się na działalność międzynarodową.
 2. Przesyłki międzynarodowe należy przygotowywać ze szczególną starannością. Jeśli już samo dostarczenie zamówienia wiąże się z uszkodzeniem i zniszczeniem przesyłki, to w przypadku przesyłki międzynarodowej wiemy, że będzie ona przechodziła przez wiele rąk i barier, które mogą wpłynąć na integralność produktów. Dlatego ważne jest, aby paczki międzynarodowe były przygotowywane z większą starannością i uwzględniały różne metody transportu oraz warunki klimatyczne, na jakie będą narażone.
 3. Przygotuj dokumentację. Od najprostszych (etykieta wysyłkowa) po minimalną dokumentację, którą należy dostarczyć (faktura handlowa, lista przewozowa itp.). Upewnij się, że w dokumentach znajdują się wszystkie informacje i że są one poprawne. Należy załączyć wszystkie dokumenty, które są niezbędne w danym przypadku przesyłki międzynarodowej i państwa trzeciego.

Zoptymalizowana logistyka eCommerce sprawi, że śledzenie przesyłek będzie łatwe, a zadowolenie klientów poszybuje w górę.

Przesyłka zatrzymana w urzędzie celnym: co robić?

Jeśli jedna z Twoich przesyłek międzynarodowych zostanie zatrzymana w urzędzie celnym, ważne jest, abyś szybko podjął działania w celu rozwiązania problemów, które spowodowały tę sytuację.

Jeśli wysyłane produkty są zgodne z prawem, prawdopodobnie przyczyną zatrzymania przesyłki przez urząd celny są niekompletne lub błędne informacje w dokumentacji lub brak niektórych dokumentów wymaganych do zatwierdzenia przez agenta celnego.

Zazwyczaj władze informują importera lub eksportera o przyczynach opóźnienia, tak aby można było je naprawić. W przypadku kontaktu z importerem może on zostać poproszony o zapłacenie cła lub o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

Jeśli tak by się stało, klient prawdopodobnie przyszedłby do Ciebie wściekły. Ostatnią rzeczą, jakiej oczekujesz podczas dokonywania zakupów przez internet, są dodatkowe koszty, opóźnienie w dostarczeniu przesyłki i kontakt z urzędem celnym.

Służba celna ma zazwyczaj dwa tygodnie na rozwiązanie problemu poprzez dostarczenie kompletnej i poprawnej  dokumentacji.

Jeśli dotrzymasz terminów i złożysz wymaganą dokumentację, Twoja paczka przejdzie odprawę celną i zostanie wysłana do miejsca przeznaczenia. Urząd celny może wymagać od kupującego uiszczenia dodatkowych opłat celnych, aby odprawa celna przesyłki była wykonana. W celu ochrony integralności firmy zalecamy umieszczenie ostrzeżenia o tym fakcie w pewnym momencie procesu realizacji zamówienia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek dla klientów.

Jeśli klient odmówi zapłaty, będziesz musiał: a) zapłacić je we własnym zakresie, aby towar mógł zostać dostarczony, b) odmówić uiszczenia tych opłat, ale nie będziesz mógł odebrać ani dostarczyć paczki, lub c) zapłacić opłatę za zwrot paczki do miejsca pochodzenia przez przewoźnika. W tym ostatnim przypadku klient będzie również odpowiedzialny za opłacenie kosztów odprawy celnej do swojego magazynu.

Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał wszelkie wątpliwości jakie mogła u Ciebie wywołać odprawa celna Twoich towarów. Zapoznaj się z pozostałą dokumentacją dotyczącą handlu elektronicznego, która znajduje się na naszym blogu, a która z pewnością pomoże Ci efektywniej zarządzać przesyłkami międzynarodowymi.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.