party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Sprzedaż internetowa w Polsce a podatki

Jagna Stefanowicz
podatki dla sklepów internetowych w polsce 2022

Założenie sklepu internetowego to jedna z tych form prowadzenia własnej działalności, która mimo upływu czasu nie traci na popularności. Wręcz przeciwnie, ten rodzaj przedsiębiorczości cieszy się większym powodzeniem niż kiedykolwiek wcześniej i coraz więcej osób decyduje się na sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu online lub rynku sprzedażowego takiego jak Facebook Marketplace. Zarządzanie podatkami w sklepach internetowych może być jednak skomplikowane.

Artykuł, który przygotowaliśmy, zawiera wszystkie informacje podatkowe, które mogą być potrzebne do założenia sklepu internetowego, niezależnie od wybranego systemu podatkowego, modelu biznesowego i miejsca przeznaczenia przesyłek.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy można sprzedawać w internecie bez płacenia podatków, jakie podatki muszą płacić sklepy internetowe lub na jakich warunkach można otworzyć sklep online, przeczytaj ten artykuł, który w kilka minut streszcza wszystko, co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach i e-sklepach.

Znaczenie podatków dla sklepów internetowych

Szacuje się, że w Polsce działa ponad 40 000 sklepów internetowych. W pozostałej części Europy poziom penetracji eCommerce jest równie wysoki, a nawet w niektórych krajach, tj. Hiszpania, Niemcy, czy Wielka Brytania większy pod kątem ilości sklepów online. 

Brak jednolitego i aktualnego prawodawstwa dostosowanego do sytuacji w eCommerce w wielu państwach stanowił doskonałą pożywkę dla tego problemu. Problem ten powodował, że każdego roku "tracono" około 150 milionów euro, które nie trafiały do kasy publicznej.

Komisja Europejska zatem dążyła zatem do: a) ułatwienia opodatkowania wewnątrzunijnego i pozaunijnego podatku od sprzedaży oraz b) stworzenia jednego progu sprzedaży, wspólnego dla wszystkich krajów UE.

Sprzedaż internetowa bez płacenia podatków

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem kariery zawodowej w sektorze eCommerce, musisz wiedzieć, że sprzedaż online bez płacenia podatków jest możliwa, ale w znacznym stopniu utrudni Ci rozwój, ponieważ kwota maksymalna, jaką możesz zarabiać miesięcznie w tym przypadku jest stosunkowo bardzo niska.

Opłaty podatkowe nie dotyczą sprzedaży sporadycznej, tzn. gdy nie świadczy się usług w sposób regularny lub zwyczajowy (miesięcznie, tygodniowo, codziennie...).

Przy prowadzeniu działalności bez zakładania firmy obowiązuje limit przychodu, który wynosi 1505 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 50% stawki minimalnej w 2022 roku. Ważne jest pamiętanie o tym, że od kwoty tej trzeba odliczyć koszty uzyskania przychodu oraz podatek dochodowy.

Prowadzenie sklepu internetowego w ramach działalności rejestrowanej możliwe jest w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Sklep internetowy może zatem prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej.

podatki dla sklepów internetowych w polsce

Ile kosztuje otwarcie sklepu internetowego?

Koszty założenia sklepu internetowego różnią się w zależności od tego, czy zdecydujesz się na pracę jako freelancer, czy założysz własną firmę. Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrowaną, nie będziesz musiał opłacać ZUSu, pod warunkiem, że przychody z prowadzenia firmy nie przekraczają 50% wartości płacy minimalnej.

Jeżeli jednak będziesz zakładał działalność sprzedażową, będziesz musiał zatroszczyć się o kwestie formalne. Musisz wziąć pod uwagę koszty opłacania składek ZUSu wynoszących minimum 362,34 zł, czy platformy, na której stworzysz swój sklep online. Musisz sam zdecydować, czy chcesz prowadzić swój sklep online na platformie Shopify, WooCommerce, PrestaShop czy Wix. W przypadku tych platform obowiązuje opłata abonamentowa, za dodatki, czy rozszerzenia lub generowane są dodatkowe koszty w związku z koniecznością zatrudnienia specjalisty.  Każdy sprzedawca internetowy musi także liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z  magazynowaniem, lub dropshippingiem, jeżeli wybierzesz ten model sprzedaży. Oczywiście trzeba także brać pod uwagę nakład finansowy związany z zakupem towaru, który będziesz sprzedawać. Musisz także wziąć pod uwagę wydatki związane z zatrudnieniem personelu, które z czasem mogą się pojawić, w tym pracowników działu obsługi klienta, marketingu, designu, księgowości, czy sprzedaży,.

Jakie wygląda rejestracja sklepu online?

Jak już wspomnieliśmy, aby prowadzić pełnowartościowy sklep internetowy, możesz prowadzić działalność nierejestrowaną (zgodną z wymogami dotyczącymi przychodów) lub musisz zarejestrować firmę. 

Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. Jednak należy pamiętać, że w przypadku zakładania działalności rejestrowanej, czas związany z utworzeniem sklepu może być całkiem długi. Kwestia ta zależy od specyfiki Twojego sklepu oraz modelu sprzedaży jaki wybrałeś. Proces zakładania sklepu online może trwać od kilku dni do miesiąca - jest to kwestia indywidualna. 

Jeżeli chcesz zarejestrować sklep internetowy jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, firmę należy zarejestrować w CEIDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej), natomiast w przypadku wyboru jednej z pozostałych form prowadzenia działalności spółkę należy zarejestrować w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, opartą o sprzedaż towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musisz najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności sprzedażowej złożyć formularz VAT-R.

Jaką formę opodatkowania wybrać dla sklepu online?

W przypadku, gdy prowadzisz sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa podatnikowi masz prawo do wyboru jednej z następujących form opodatkowania: ryczałt, zasady ogólne według skali podatkowej i podatek liniowy.

Jeżeli wybierzesz ryczałt przy swojej działalności handlowej, będziesz objęty opłatą w wysokości 3%, co wiąże się z niskim podatkiem oraz nieskomplikowanym formalnościami. Należy jednak pamiętać, że przy wyborze tej formy odprowadzania podatków nie będziesz mógł skorzystać z możliwości rozliczania kosztów. 

Możesz także skorzystać z opodatkowania w ramach zasad ogólnych lub opodatkowania wg skali. Przy drugim z wymienionych sposobów opodatkowania możesz skorzystać z wielu ulg, z których nie może skorzystać podatnik podatku liniowego.

Natomiast w przypadku, gdy prowadzisz sklep online w formie spółki prawnej (czyli sp. z o.o. lub spółka akcyjna) lub spółki komandytowo-akcyjnej, to Twoja działalność zostaje przypisana do podatku CIT.

Sprzedaż internetowa a podatek VAT

Przy sprzedaży internetowej warto, abyś na początku zorientował się, czy musisz rejestrować się jako podatnik VAT. Możesz być zwolniony z opłacania VAT ze względu na zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe.

Pierwsze z nich zwalnia Cię ze względu na obrót, a drugie ze względu na produkty, które sprzedajesz. Zwolnienie podmiotowe, przysługuje firmom, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł. netto w danym roku podatkowym. Jednakże zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania w przypadku sklepów internetowych oferujących: kosmetyki, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, sprzęt AGD, czy części do samochodów i motocykli.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT obowiązuje w przypadku wysyłkowej sprzedaży online od momentu otrzymania zapłaty na dedykowane konto i przed wysyłką towaru. 

Sprzedaż internetowa z Polski do krajów UE, a podatki

Jeżeli jesteś sprzedawcą online i masz zarejestrowaną działalność w Polsce jako podatnik VAT, masz obowiązek rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Zgłoszenia dokonasz za pomocą formularza VAT-R

Sprzedaż internetowa z Polski do krajów spoza UE, a podatki

Sprzedaż internetowa do krajów nienależących do UE nie wymaga wypełnienia podatku VAT przy wystawianiu faktury. Fakt zwolnienia z podatku VAT należy zaznaczyć na fakturze. Co więcej musisz pamiętać o tym, że przy transakcji poza UE musisz udowodnić, że towary dotarły do kraju spoza UE. Kwestia ewentualnych podatków, jak również kosztów odprawy celnej pokrywa klient w swoim kraju. 

Sprzedaż internetowa a podatki na terenie UE: B2C

Przy tym modelu sprzedaży należy wiedzieć, iż przesyłki do osób prywatnych w UE podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy, chyba że zostanie przekroczony pewien próg w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Sprzedaż internetowa a podatki na terenie UE: B2B

Sprzedaż internetowa B2B z Polski jest objęta opodatkowaniem obowiązującym w odpowiednim kraju przeznaczenia. W takim przypadku nie musisz wystawiać podatku od sprzedaży. Firma w kraju docelowym musi w takim wypadku sama zapłacić podatek VAT, jest to procedura odwrotnego obciążenia. 

Składki ZUS sklepu internetowego

W przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej) powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS. Warto pamiętać,  że Każdy wspólnik Twojej działalności jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Wyliczone składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń należy rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Sprzedaż internetowa a podatek dochodowy (PIT)

Jeżeli prowadzisz sprzedaż online, powinieneś złożyć następujące dokumenty PIT do wybranej przez Ciebie formy opodatkowania działalności. A prezentują się one następująco:

  • Skala podatkowa (zasady ogólne): PIT-36 
  • Podatek liniowy: PIT-36L
  • Ryczałt: PIT-28

FAQ - Najczęściej zadawane pytania: Sprzedaż internetowa a podatki

Co to jest PKD?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności to pięcioznakowy symbol, który określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca będziesz musiał wybrać przynajmniej jeden kod PKD. Służy on głównie do celów statystycznych. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w momencie składania wniosku CEIDG-1 musi wypełnić kod lub kody PKD. 

Standardowym PKD dla sklepu internetowego jest 47.91.Z: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Sprzedaż internetowa a obowiązek wydawania paragonu

Jako sprzedawca internetowy jesteś zobowiązany do dokonania  wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej dokonanej sprzedaży. Taki dokument należy wystawić nie później niż z chwilą otrzymania należności. 

Preferencyjne składki ZUS

Preferencyjne składki ZUS w sklepie internetowym to obniżone składki, które przysługują niektórym firmom na okres 24 miesięcy. Możesz uzyskać preferencyjne składki ZUS, jeżeli spełniasz dwa warunki:  nie prowadzisz lub nie prowadziłeś w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych działalności gospodarczej oraz nie wykonujesz lub nie wykonywałeś działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. O'Szczegółach preferencyjnych składek ZUS możesz przeczytać na stronie gov.pl.

Podsumowanie: Sprzedaż internetowa a podatki

Założenie sklepu internetowego może być stresującym i wyczerpującym psychicznie procesem, jeśli nie ma się pojęcia o związanych z tym podatkach i procesach administracyjnych, przez które trzeba przejść.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po podatkach dla sklepów internetowych odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące samozatrudnienia lub założenia firmy handlowej, podatków i opodatkowania w zależności od strefy wysyłki paczek oraz innych kwestii istotnych dla udanego przedsiębiorstwa branży eCommerce.

Teraz, gdy wiesz już wszystko, co powinieneś wiedzieć o podatkach, nadszedł czas na optymalizację całego procesu logistycznego. Jak to zrobić, dowiesz się z tego kompletnego przewodnika dla sklepów internetowych na temat kosztów logistyki eCommerce.

Możesz także wypróbować rozwiązania Outvio, dzięki któremu zoptymalizujesz swoje procesy związane z wysyłką i zwrotami eComemrce w kraju i za granicą. Jednak to tylko jedne z wielu możliwości tego oprogramowania po-checkoutowego, pozwalającego na integrację z wieloma kanałami sprzedaży, kurierami oraz automatycznie wysyłającego wiadomości ze statusem przesyłek do klientów. Sprawdź wszystkie funkcje tego narzędzia!

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.