party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Dokument eksportowy SAD: co to jest i kiedy jest potrzebny?

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Mar 17, 2022
Przygotowanie przesyłek międzynarodowych, które wymagają SAD-u eksportowego

Jeśli masz już w pełni funkcjonujący sklep internetowy, prawdopodobnie wiesz już, jak wygląda proces wysyłki poza Polskę. Wśród zadań może pojawić się sporządzenie dokumentu takiego jak SAD (ang. Single Administrative Document), czyli Jednolity Dokument Administracyjny) dotyczącego eksportu.

SAD jest dokumentem celnym wykorzystywanym do dokonywania formalności związanych z procedurami celnymi i jest stosowany względem wszystkich towarów. Obowiązuje on wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów nienależących do Unii Europejskiej. Kraje wspólnoty ustaliły wspólny obszar celny, a obecnie członkami Unii celnej są wszystkie państwa członkowskie UE, a także San Marino, Andora i Turcja. Aby dokonać tych przemieszczeń, które nie są uznawane za wewnątrzwspólnotowe dla celów podatkowych, należy sporządzić dokumentację celną właściwą dla przemieszczeń międzynarodowych.

Jednym z tych dokumentów jest dokument SAD dotyczący wywozu.

Czym jest eksportowy dokument SAD?

Wywozowy dokument SAD jest jednym z najczęściej stosowanych dokumentów w zarządzaniu celnym przesyłkami przeznaczonymi poza Unię celną tj. Wyspy Kanaryjskie, Ceuty, Gujana Francuska, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Grenlandia, Monako, San Mariono, czy Melilli. Dokument ten służy przyspieszeniu procedur celnych, pomaga w śledzeniu towarów, kontroli bezpieczeństwa oraz potwierdzeniu, że towary są towarami z UE, w przypadku gdy muszą zostać zwrócone do miejsca pochodzenia. Dzięki temu eksporter nie będzie musiał płacić podatku VAT przy ponownym przywozie towarów.

Odprawa celna SAD eksportowa, odprawa celna przesyłek międzynarodowych

SAD to procedura składająca się z ośmiu dokumentów. Jednak w większości przypadków będziesz musiał wypełnić tylko niektóre z nich. W przypadku przesyłek międzynarodowych należy wypełnić pola 1, 2, 3 i 4. Natomiast w przypadku zwrotów do kraju pochodzenia należy wypełnić pole 5.

Jak wypełnić dokument SAD?

Eksportowy dokument SAD można wypełnić wirtualnie, jeśli ceni się sobie profesjonalizm i posiada się niezbędne uprawnienia do połączenia z komputerowym systemem organów celnych, lub osobiście, w przypadku osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku należy udać się do urzędów celnych właściwych dla danej przesyłki.

Jakie informacje należy wypełnić?

Aby dowiedzieć się, jak wypełnić dokument SAD na potrzeby eksportu, wystarczy wypełnić pola z odpowiednimi informacjami. W szczególności należy znać:

 • Podmioty zaangażowane w operację (importer, eksporter, pośrednicy)
 • Tryb odprawy celnej
 • Dane identyfikacyjne towarów (pozycja taryfowa, kod HS, waga, ilość, lokalizacja, opakowanie)
 • Środki transportu
 • Zaangażowane kraje: kraj pochodzenia, kraj eksportujący i kraj przeznaczenia
 • Informacje handlowe i finansowe (Incoterms, faktura i data, wartość fakturowana, waluta fakturowana, kurs wymiany, ubezpieczenie...)
 • Dokumenty związane z SAD
 • Deklaracja i sposób zapłaty podatków importowych (cła, VAT, akcyza itp.).

Dokumenty związane z SAD

W zależności od rodzaju działalności i rodzaju towarów, może być wymagane również złożenie takich dokumentów jak:

 • Faktura handlowa (trzy kopie) 
 • Dowód pochodzenia towarów
 • Zaświadczenie o szczególnym charakterze towarów
 • Dokument określający rodzaj transportu
 • Deklaracja wartości celnej
 • Świadectwa kontroli (sanitarne, weterynaryjne i fitosanitarne)
wysyłki międzynarodowe eCOmmerce: SAD eksportowe

Eksportowy dokument SAD służy jako dowód przed AEAT i może być przez niego wymagany w ciągu 6 lat od jego wydania.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.