party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Kod HS 2024: co to jest i jak go sprawdzić?

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Mar 17, 2022
Wyszukaj i wygeneruj kod HS swoich produktów na potrzeby międzynarodowych wysyłek w sklepie internetowym.

W miarę rozwoju globalnej wymiany handlowej powstała na świecie potrzeba ustanowienia zharmonizowanych reguł, pozwalających na ułatwienie międzynarodowych relacji. Tak też narodziła się idea kodu HS, obowiązującego w UE już od 1988 roku. Ale czym dokładnie jest kod HS? Koniecznie czytaj dalej.

Co to jest kod HS?

Kod HS, znany na arenie międzynarodowej jako HS code, jest międzynarodowym systemem identyfikowania towarów. Rozwinięcie skrótu: Harmonized Commodity Description and Coding Systems, w tłumaczeniu na polski oznacza Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. Kod ten składa się zazwyczaj z sześciu cyfr, które reprezentują wyrób lub kategorię produktu. 

System kodów HS jest aktualizowany i zmieniany co 5 lat. Przy rewizji i uaktualnieniu kodów HS w roku 2022, zostały one zmienione dla niektórych produktów, stąd też tak ważne jest zaznajamianie się z nowymi aktualizacjami, aby móc swobodnie prowadzić swoją działalność. 

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów jest bardzo szczegółowy, co sprawia, że na początku korzystanie z niego jest skomplikowane i może skończyć się popełnieniem błędu, spotykającego się z konsekwencjami dla przesyłek międzynarodowych.

Do czego służy kod HS?

Kod HS jest kodem taryfowym, który służy do międzynarodowej identyfikacji produktów w procesie eksportu. Jest on również wykorzystywany do obliczania ceł i podatków, które należy zapłacić przy odprawie celnej, do: zapewnienia legalności, ograniczenia importu danego typu produktu, a także do sporządzania statystyk dotyczących operacji eksportu i importu.

Dzięki jednakowym oznaczeniom typu wysyłanego produktu, organy celne wiedzą dokładnie, co zawiera paczka, niezależnie od miejsca jej przeznaczenia. Kody HS są podstawowym narzędziem w handlu międzynarodowym, dzięki któremu jest on szybszy, prostszy i bardziej efektywny. 

Przed wprowadzeniem i stosowaniem tego systemu eksport i import towarów był często utrudniony, istniały bariery językowe, różnice kulturowe i dochodziło do zderzenia różnych systemów biurokratycznych, a w obecnych czasach ten problem został rozwiązany dzięki kodom HS.

Jak znaleźć kod HS swojego produktu?

Aby poznać kod HS swojego produktu, można zapoznać się z różnymi pogrupowanymi sekcjami produktowymi na oficjalnej stronie internetowej Światowej Organizacji Celnej i wybrać dział, pozycję i podpozycję, do której najlepiej pasuje dany produkt. Zalecamy do tego celu korzystać z oficjalnych stron internetowych.

Jaki jest format kodu HS?

Format kodu HS składa się zazwyczaj z sześciu cyfr, przy czym większa liczba cyfr ma bardziej szczegółowy charakter. 

Na przykład w przypadku sprzedaży bawełnianych koszulek należy wprowadzić kod 61091000. Pierwsze dwie liczby (61) oznaczają rodzaj artykułu i sposób jego wykonania (odzież i dodatki z dzianin); 6109 oznacza, że jest to koszulka lub kamizelka z dzianiny; 610910 oznacza materiał, z którego jest wykonana - bawełna.

Kody HS są pogrupowane w szereg kategorii, które ułatwiają znalezienie właściwego kodu HS dla danego produktu. Poniżej omówimy nieco dokładniej każdą z nich:

Sekcje

System kodów HS składa się z 21 sekcji, które nie są częścią kodu HS. Ich celem jest po prostu wskazanie kategorii, w której należy szukać pierwszych cyfr kodu HS swoich produktów.

Kategorie te obejmują szeroką gamę produktów, które zawsze mają wspólny mianownik. Po odnalezieniu sekcji wystarczy wyszukać wśród jej działów ten, który najlepiej pasuje do danego produktu.

Działy

We wszystkich sekcjach znajduje się w sumie 99 działów. Kody HS charakteryzują się hierarchicznością, co oznacza, że im więcej cyfr on posiada, tym większy poziom konkretności. Swój proces poszukiwania odpowiedniego działu powinieneś zakończyć z dwiema pierwszymi cyframi kodu HS.  

Nagłówki

Do wyboru jest 1 244 pozycji, dlatego właśnie istnieją powyższe kategorie. Nagłówkom przypisuje się czterocyfrowe kody.

Podtytuły

W Zharmonizowanym Systemie Kodów HS istnieje łącznie 5 224 podpozycji, uzupełniających specyfikacje produktu według materiału. 

Na przykład, podtytułem dla bawełnianych koszulek jest rozróżnieniem według materiału "z bawełny" (10). 610910 to pełny kod wymagany do międzynarodowej wysyłki naszych bawełnianych koszulek.

Gdzie stosowany jest kod HS?

Kody HS mają zasadnicze znaczenie przy wysyłce towarów na skalę międzynarodową. Kody te muszą być umieszczane na wszystkich dokumentach celnych wymaganych w kraju przeznaczenia towarów. Najczęściej stosowanymi dokumentami są faktury handlowe oraz formularze CN22 lub CN23.

Jeżeli w kraju przeznaczenia obowiązuje inny system kodów taryfowych, należy go również uwzględnić w tych dokumentach.

Aby upewnić się, jaki kod taryfy celnej należy zastosować, zalecamy sprawdzenie wiarygodnych źródeł, takich jak oficjalne strony internetowe krajów przeznaczenia lub wiarygodnych organizacji, takich jak Światowa Organizacja Celna.

Konsekwencje wyboru niewłaściwego kodu HS dla produktu 

Teraz, kiedy już wiadomo, czym jest kod HS, do czego służy, jaki jest jego format i jak można znaleźć kod HS dla swoich produktów, należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji niezamieszczania kodu HS na międzynarodowych dokumentach przewozowych lub wybrania kodu HS nieodpowiedniego dla swoich produktów.

Do najczęstszych konsekwencji nieuwzględnienia kodu HS lub wybrania niewłaściwego kodu HS dla danego produktu należą nieoczekiwane podatki naliczane klientom, opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, a nawet odmowa przewozu, co oznacza stałe zatrzymanie przesyłki w urzędzie celnym.

Inną sytuacją, z którą spotykają się sklepy internetowe i pozostałe firmy eCommerce, gdy nie dostarczą prawidłowo dokumentów, czy to z powodu błędów w danych, czy też z powodu zagubienia lub braku dokumentów, jest zwrot przesyłki przez przewoźnika. Jako sklep internetowy będziesz musiał pokryć koszty przesyłki z urzędu celnego do swojego magazynu, a także wyjaśnić sytuację swojemu klientowi i zaproponować mu satysfakcjonującą go alternatywę, jeśli nie chcesz go stracić.

Inne systemy kodów taryfowych

Kod HS jest kodem taryfowym stosowanym w ponad 200 krajach Afryki, Azji, Ameryki, Oceanii i Europy. Niektóre z tych krajów mają jednak inne kody taryfowe podobne do kodu HS. Na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieje kod HTS (Harmonized Tariff Schedule - Zharmonizowany System Opłat Celnych) składający się z serii cyfr w liczbie od 8 do 10. Kod HTS jest podobny do kodu HS i jest nadawany przez Amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego. Jego stosowanie jest ograniczone do sprzedaży i wysyłek do Stanów Zjednoczonych. W przypadku wysyłki do Stanów Zjednoczonych należy sprawdzić kod HTS dla swoich produktów na oficjalnej stronie internetowej.

Kod TARIC jest kodem identyfikacyjnym towarów Unii Europejskiej. Chociaż pełni on taką samą funkcję jak kod HS, to jego zakres i sposób stosowania jest inny. Niniejsza Wspólna Taryfa Celna UE ma na celu ułatwienie operacji eksportu i importu z lub do UE. Z tego względu korzystanie z niej ma sens tylko wtedy, gdy jedna ze stron ma siedzibę w UE. Kod TARIC swoich produktów możesz sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej.

W przypadku przesyłek do Unii Europejskiej lub w obrębie UE stosuje się cztery cyfry kodu HS, po których następują dwie cyfry Nomenklatury Scalonej (CN) i dwie cyfry Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC). Na przykład dla bawełnianego podkoszulka kod taryfy celnej to 6109100010.

Oprócz tych kodów można spotkać się z innymi podobnymi kodami taryfowymi, takimi jak Wspólna Nomenklatura Mercosur (MCN) lub 13-cyfrowy chiński kod taryfowy, w którym do standardowych kodów HS dodaje się siedem dodatkowych cyfr. Kody te, podobnie jak poprzednie, są indywidulane dla danego kraju lub grupy krajów.

Jakiego kodu należy użyć, aby wysłać przesyłkę do...?

Kod taryfy, którego należy użyć, wysyłając towary za granicę, zależy od kodu taryfy kraju importującego, tj. kraju, do którego wysyłany jest towar. W przypadku wysyłki do jednego z wyżej wymienionych krajów lub obszarów geograficznych należy używać kodu taryfy celnej obowiązującej w miejscu przeznaczenia przesyłki, a nie w kraju lub regionie.

Jeżeli dany kraj lub region nie ma własnego kodu taryfowego, należy wybrać system zharmonizowanych kodów taryfowych lub kod HS.

Dokumenty wymagane do eksportu

Kod HS, TARIC lub inny kod identyfikujący wysyłane towary zostanie umieszczony w szeregu dokumentów, które mają zasadnicze znaczenie dla terminowego i bezproblemowego dostarczenia towarów. Niektóre z dokumentów niezbędnych do eksportu to:

  • Faktura handlowa. Dokument ten jest obowiązkowy w przypadku wielu przesyłek międzynarodowych;
  • Świadectwo pochodzenia, które potwierdza pochodzenie produktu;
  • Faktura celna, podobna do faktury handlowej;
  • Faktura konsularna, która jest podobna do faktury handlowej i faktury celnej, ale musi być zatwierdzona przez konsulat kraju importującego w kraju eksportującym;
  • Dokument SAD, który jest zgłoszeniem przywozowym lub wywozowym zawierającym informacje o produkcie do celów deklaracji podatkowej;
  • Formularze CN22 lub CN23, w zależności od wartości towarów;
  • Dowód dostawy CP71, na wypadek konieczności przedstawienia formularza CN23; lub
  • karnet ATA lub CPD, jeśli transportujesz towary tymczasowo.

Jeśli dopiero zamierzasz rozpocząć handel międzynarodowy lub już go rozpocząłeś i nadal masz pewne wątpliwości, przeczytaj artykuły na temat faktury handlowej i numeru EORI, aby wykorzystać te dwa narzędzia na swoją korzyść podczas wysyłania towarów do obszarów o różnych systemach podatkowych.

Należy pamiętać, że Zharmonizowany System Kodów Taryfowych (HS) często ulega zmianom, aby sprostać nowym przepisom, nowym produktom i nowym trendom eksportowym.

Umieszczenie niewłaściwego kodu HS w dokumentach celnych może mieć poważne konsekwencje dla Twojej firmy, od przekroczenia kosztów sklepu internetowego, przez opóźnione lub wstrzymane przesyłki, po zapłacenie przez klienta dodatkowych podatków. Śledzenie na bieżąco przepisów celnych jest kluczem do uniknięcia tego typu incydentów i może być jedynym sposobem na zatrzymanie ciężko zdobytych międzynarodowych klientów.

Ponadto ważne jest uwzględnienie potrzeb klientów. W przypadku sprzedaży internetowej najczęstsze pytania kupujących dotyczące ich zamówień to: który przewoźnik obsługuje przesyłkę, gdzie znajduje się paczka i w jakim stanie (w przygotowaniu, wysłana, w trakcie dostawy itp.).

Ważne jest również, aby zadbać o proces zwrotów, ponieważ jest to aspekt, na który kupujący zwracają uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie. Ponadto dane ujawniają, że 1 na 5 produktów zakupionych w Internecie jest zwracanych. Mając te informacje na uwadze, łatwo sobie wyobrazić korzyści płynące z oferowania portalu zwrotów, który ułatwia klientom ten proces.

Jeśli nadal masz wątpliwości dotyczące kodu HS, możesz poszukać dodatkowych informacji na oficjalnych portalach krajowych, na stronach internetowych krajowych i regionalnych izb handlowych, na oficjalnej stronie Światowej Organizacji Celnej... lub skontaktować się z nimi telefonicznie, czy pocztą elektroniczną. W Polsce istnieje ponad 65 Izb Handlowych w kraju i za granicą.

Bez wątpienia znajomość procesu sprzedaży i wysyłki międzynarodowej oraz dokumentacji, którą należy dostarczyć, pozwoli Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości i zagwarantuje, że Twój sklep internetowy lub eCommerce będzie miał zoptymalizowany proces logistyczny, dostosowany do potrzeb Twoich i Twoich klientów.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.