party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Wysyłka i sprzedaż z Polski do Wielkiej Brytanii: poradnik dla eCommerce

Jagna Stefanowicz
Wysyłka z polski do wielkiej brytanii

Jeśli prowadzisz firmę eCommerce z Polski, jest taka szansa, że prowadzisz sprzedaż do Wielkiej Brytanii. W końcu, według badań przeprowadzonych przez Statista, Anglia jest uważana za jeden z najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o handel elektroniczny. W ujęciu liczbowym oznacza to, że brytyjscy konsumenci wydali do tej pory na zakupy w Internecie ponad 200 mld euro. Jeśli chcesz wejść na ten dochodowy i ekscytujący rynek, musisz wiedzieć, jak działa wysyłka z Polski do Anglii. W tym artykule omówimy wszystko, co należy wiedzieć na ten temat.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii

Omawianie tematu takiego jak sprzedaż do Wielkiej Brytanii nie obejdzie się bez wspomnienia o tak ważnym dokumencie jak:  Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem. Celem tego partnerstwa w dziedzinie wolnego handlu jest zapewnienie bezcłowego i bezkontyngentowego traktowania wszystkich towarów. Jednakże, aby móc korzystać z wolnego handlu w ramach Umowy o handlu i współpracy, towary muszą być zgodne z preferencyjnymi regułami pochodzenia. Reguły pochodzenia określają pochodzenie towarów. Celem jest zapewnienie, że tylko produkty pochodzące z UE lub Wielkiej Brytanii korzystają z preferencyjnych stawek celnych, a produkty z krajów trzecich (innych niż państwa członkowskie UE i Anglia) nie odnoszą korzyści, ponieważ mogą być zmuszone do płacenia normalnych ceł importowych.

Towary są uznawane za "pochodzące"  z UE lub Wielkiej Brytanii na dwa sposoby:

 • Są one całkowicie uzyskane lub wytworzone na tych terenach (towar jest uzyskany lub wytworzony w danym kraju, np. zwierzęta, minerały itp.). 
 • Zostały one w znacznym stopniu przekształcone zgodnie z zasadami dotyczącymi poszczególnych produktów (zgodnie z ich kodem HS). 

Istnieją trzy zasady decydujące o tym, czy towar został wystarczająco przekształcony/przetworzony: zasada wartości dodanej, zmiana klasyfikacji taryfowej oraz wytwarzanie z określonych produktów lub przy zastosowaniu określonych procesów. Deklarację pochodzenia może stanowić pisemny opis towarów zawarty w fakturze handlowej.

Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe w ramach TCA (Umowa o handlu i współpracy) składa się w momencie przywozu poprzez wskazanie w zgłoszeniu celnym właściwego kodu preferencji, którym w przypadku umowy o wolnym handlu i wniosku o preferencyjną stawkę celną jest kod 300. W przypadku kontyngentów związanych z pochodzeniem jest to kod 320. Informację o kraju pochodzenia podaje się poprzez podanie kodu kraju w odpowiednim polu, a jest on w przypadku Wielkiej Brytanii następujący: „GB” .

W Outvio naszym celem jest zautomatyzowanie całego procesu wysyłki, aby zaoszczędzić Twój czas. Z tego powodu zautomatyzowaliśmy proces tworzenia faktur zakupu, aby zapewnić, że otrzymasz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez urzędy celne w przypadku przesyłek międzynarodowych, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. 

Formularze

W przypadku, gdy zamierzasz prowadzić sprzedaż do Wielkiej Brytanii, czy też do innego kraju spoza UE, należy pamiętać o formularzach deklaracji celnej: CN22 i CN23.

Oba formularze są obowiązkowe w przypadku wysyłania paczki za pośrednictwem takich przewoźników jak DHL, DPD i UPS.

Ale nie martw się, formularze te są zwykle wypełniane przez samych spedytorów lub można je znaleźć w razie potrzeby przez internet. Różnica między CN22 a CN23 jest następująca:

 • Formularz CN22 jest wymagany, jeśli paczki ważą do 2 kilogramów i mają wartość do 425 euro. 
 • Formularz CN23 jest obowiązkowy, jeśli paczki ważą od 2 do 20 kilogramów i mają wartość powyżej 425 euro. 

Formularz ten jest bardziej szczegółowy niż formularz CN22. Do tego formularza dołączony jest formularz CP71, który służy jako "karta adresowa".

Przedmioty zakazane lub zastrzeżone

W wielu krajach obowiązują ograniczenia dotyczące niektórych produktów, w zależności od tego, skąd dany produkt został wysłany. Wielka Brytania nie jest zwolniona z tego obowiązku.

Zanim zaczniesz sprzedaż do Wielkiej Brytanii, należy upewnić się, że żaden z towarów nie znajduje się na liście towarów zakazanych lub zastrzeżonych, w przeciwnym razie zostaną one zajęte przez Urząd Celny. Należą do nich:

 • Narkotyki i substancje odurzające
 • Broń palna np. noże składane
 • Przedmioty do samoobrony, np. gaz pieprzowy i gaz CS
 • Zagrożone gatunki zwierząt i roślin
 • Diamenty
 • Materiały nieprzyzwoite i obsceniczne, takie jak książki, czasopisma, filmy i płyty DVD
 • Przywóz osobisty mięsa i produktów mlecznych z większości krajów spoza UE

Niektóre towary podlegają ograniczeniom - np. broń palna, materiały wybuchowe i amunicja. Aby wwieźć je do Wielkiej Brytanii, należy uzyskać specjalne pozwolenie.

Ograniczeniom podlegają również niektóre produkty spożywcze i roślinne, jeśli:

 • Nie są wolne od szkodników i chorób 
 • Nie są przeznaczone do użytku osobistego 
 • Nie są uprawiane w UE

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych podatków lub zezwoleń, które mogą być potrzebne do wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii, należy skontaktować się z władzami brytyjskimi.

Kod taryfy celnej (kod HS)

Przy wypełnianiu deklaracji celnej dla przesyłki międzynarodowej należy podać kod taryfy celnej (kod HS) towarów. Kod "systemu zharmonizowanego" składa się z 6 do 10 cyfr i służy do klasyfikacji towarów, tak aby organy celne mogły stosować niezbędne cła, podatki i przepisy w odniesieniu do produktów międzynarodowych oraz identyfikować rodzaj wysyłanych towarów. Aby znaleźć kod HS dla swoich towarów, można skorzystać z wielu dostępnych w internecie wyszukiwarek kodów HS.

Można też skorzystać z łatwiejszej i bezproblemowej drogi i zautomatyzować ten proces z nami.... Dzięki Outvio możesz dodać numer HS do listy produktów w swoim systemie CMS (Shopify, PrestaShop, WooCommerce, itp.), a my zaimportujemy go automatycznie. W przeciwnym razie przed wydrukowaniem etykiety wysyłkowej zostanie wyświetlone powiadomienie o braku kodu HS, który można łatwo dodać za pomocą funkcji wyboru.

Aby uniknąć opóźnień lub ewentualnego zablokowania towarów przez organy celne, należy również podać wartość towarów na fakturze handlowej. Należy pamiętać, że wartość ta nigdy nie może wynosić 0.

VAT w eCommerce

Towary eksportowane do Anglii podlegają nowym przepisom podatkowym w zależności od ich wartości. Podatek VAT od eksportu do Wielkiej Brytanii oraz opłaty celne muszą być zadeklarowane i zapłacone w deklaracji VAT. Dotyczy to wszystkich importerów Wielkiej Brytanii zarejestrowanych dla celów podatku VAT, którzy chcą prowadzić sprzedaż do Wielkiej Brytanii.

Ponadto handlowcy muszą wziąć pod uwagę procedury zgłaszania wartości towarów:

 • W przypadku zamówień o wartości do 135 funtów sprzedawca musi obciążyć nabywcę z Wielkiej Brytanii 20% podatkiem VAT. Firmy zajmujące się eCommerce, takie jak Amazon, Ebay i Etsy, pobierają już podatek VAT od produktów o wartości poniżej 135 funtów, których miejscem przeznaczenia jest Anglia. Sprzedający muszą być zarejestrowani do celów podatku VAT i posiadać brytyjski numer VAT. Muszą oni co kwartał odprowadzać do HMRC (odpowiednik Urzędu Skarbowego w Polsce) cały podatek VAT pobierany w punkcie sprzedaży.
 • W przypadku zamówień o wartości powyżej 135 funtów kupujący musi zapłacić podatek VAT (20%) oraz cło (od 0 do 25%) lub podatek akcyzowy w Anglii, w zależności od rodzaju towarów, ich pochodzenia i wartości. Opłata ta jest uiszczana przez kupującego z Wielkiej Brytanii na rzecz przewoźnika przed dostarczeniem paczki.

Aby zapłacić podatek VAT w Anglii, należy założyć konto w HMRC i wystąpić o nadanie brytyjskiego numeru VAT dla swojej firmy, co umożliwi eksport przesyłek do klientów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zgłoszeniu celnym przedsiębiorcy będą musieli podać swój brytyjski numer EORI oraz, jeśli jest to wymagane, swój numer VAT.

Numer EORI 

EORI (Economic Operator Registration Identification) to numer identyfikacyjny dla firm transportujących towary z i do Unii Europejskiej. Po wystąpieniu Anglii z UE obie strony uzgodniły, że przedsiębiorstwa, które chcą wysyłać towary do Anglii, Walii lub Szkocji, muszą ubiegać się o specjalny EORI - GB EORI - oprócz swojego EORI UE, aby obniżyć koszty podatkowe i celne. O nadanie numeru GB EORI można ubiegać się w HM Revenue and Customs.

Aby uniknąć opóźnień w wysyłce lub dodatkowych opłat, należy skontaktować się z brytyjskim Urzędem Celnym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wysyłka do Irlandii

Kurier DOSTARCZA PRZESYŁKĘ

Wiemy już wszystko, co należy wiedzieć o wysyłce z Polski do Anglii w eCommerce. Można również zadać sobie pytanie, czy te same środki mają zastosowanie w przypadku wysyłki do Irlandii. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przede wszystkim dokonać rozróżnienia między dwoma regionami Irlandii.Jest ona podzielona na dwa regiony: Irlandię Północną i Republikę Irlandii.

Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, co oznacza, że wszystkie umowy zawarte przez Anglię obowiązują również w Irlandii Północnej.

Z kolei, Republika Irlandii (lub po prostu Irlandia) jest częścią UE. Chociaż Irlandia nie należy do strefy Schengen, ma taki sam status jak wszystkie inne kraje UE.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.