party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Co to jest transport intermodalny? Definicja, zalety i wady

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Nov 21, 2022
Przeładowywanie załadunku intermodalnego na terminalu intermodalnym w ramach transportu intermodalnego

Poznaj tajniki transportu międzynarodowego - dowiedz się, co to jest transport intermodalny oraz jakie ma zalety i wady, aby rozpocząć swoją przygodę z zagranicznym tranzytem towarów. Dowiedz się, jak duży potencjał kryje Polska oraz Europa zakresie przewozu intermodalnego.

Co to jest transport intermodalny? - Definicja

Transport intermodalny to przewóz towarów wielkogabarytowych w kontenerach, w jednej jednostce załadunkowej, przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. Oparty jest na węzłach, będących punktami styku pomiędzy różnymi gałęziami transportu. 

Załadunek do kontenerów intermodalnych umożliwia płynne przemieszczanie pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu, natomiast przeładunek dokonuje się w intermodalnych terminalach

Intermodalny transport wciąż rośnie w siły, jak podają dane GUS-u, w Polsce w 2021 roku nastąpił wzrost przeładunków w terminalach intermodalnych o 5,3%, w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Terminal intermodalny do przewozu intermodalnego towarów

Jakie są wady i zalety transportu intermodalnego?

Teraz, gdy znasz już definicję transportu intermodalnego i ogólne informacje z nim związane, przeanalizujmy jego wady i zalety.

Zalety transportu intermodalnego

 • Niższe koszty i czas transportu - wykorzystanie optymalnej trasy, czyli takiej, która posiada wysoką wydajność paliwową, towarową i czasową transportu, to jedna z głównych zalet transportu intermodalnego. 
 • Zrównoważony rozwój - przewóz intermodalny jest przyjazny dla środowiska. Badania pokazują, że przy przejściu z transportu ciężarowego na intermodalny zmniejszasz emisję CO2 swojej przesyłki średnio o 30%. 
 • Szybsza wysyłka - przy wykorzystaniu kolei zwiększasz swoją przepustowość i omijasz uporczywe korki, czy roboty drogowe.
 • Zwiększone bezpieczeństwo ładunku - transport intermodalny zapewnia większe bezpieczeństwo poprzez wykorzystanie kolei, która: - zmniejsza szansę na kradzież, poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa na terminalach, dokach i stacjach kolejowych oraz stały nadzór nad ładunkiem i nieprzerwany ruch pociągów. - jest mniej podatna na wypadki drogowe, znacznie częściej występujące w transporcie drogowym. - transport w kontenerach zmniejsza szanse na wystąpienie uszkodzeń ładunku.
 • Zmniejsza zatłoczenie dróg - wykorzystanie transportu kolejowego, czy morskiego znacznie zmniejsza zatłoczenie na drogach.

Wady transportu intermodalnego

 • Złożoność logistyczna - nie istnieje dedykowana infrastruktura logistyczna dla transportu multimodalnego, stąd konieczne jest zawieranie umów z różnymi dostawcami.
 • Ograniczenia prawne - przepisy transportu międzynarodowego nie są takie same dla wszystkich regionów, dlatego może to prowadzić do opóźnień lub dodatkowych kosztów.
 • Wysokie koszty infrastruktury - obsługa kontenerów wymaga od załadowców posiadania dźwigów i sprzętu niezbędnego do manipulowania dużymi kontenerami.
 • Ograniczone opcje dla mniejszych przesyłek - w przypadku mniejszych przesyłek lub przesyłek LTL (less than truckload), opcje współpracy z dostawcą usług intermodalnych mogą być ograniczone.

Czy jesteś przytłoczony dostawami? Outvio automatyzuje zarządzanie zamówieniami i zwrotami, więc nie musisz się o nic martwić. Ogranicz incydenty w swoim sklepie internetowym do niezbędnego minimum. Wypróbuj za darmo.

Przykłady tarnsportu intermodalnego

 • samochodowo-kolejowy
 • samochodowo-kolejowo-morski
 • kolejowo-morski
 • samochodowo-morski
 • samochodowo-kolejowo-wodny
 • samochodowo-lotniczy

Jaka jest różnica pomiędzy transportem multimodalnym a intermodalnym?

Nic dziwnego, iż pojęcia te mogą się mylić, biorąc pod uwagę występujące pomiędzy nimi podobieństwa - obydwa sposoby transportu wiążą się z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu. W wielu przypadkach obydwa stosowane są zamiennie, jednak niekoniecznie jest to poprawne podejście. W transporcie multimodalnym w proces transportowy angażuje się tylko jedna firma, natomiast w przewozie intermodalnym klient współpracuje z kilkoma firmami jednocześnie, a odpowiedzialność za transport intermodalny jest rozłożona na wszystkich uczestników przewozu towarów, przez co często bardzo ciężko jest znaleźć sprawcę powstałego incydentu. W przypadku transportu multimodalnego, zazwyczaj sporządza się jeden ogólny pakiet dokumentów, a z kolei intermodalny wymaga kilku pakietów dokumentów dla każdego z uczestników przewozu.

Jak wygląda transport intermodalny w Polsce?

Polska to kraj, w którym transport intermodalny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów transportu. W 2020 roku zrealizowano w Polsce  ładunki przewozów intermodalnych o łącznej wartości 23,8 mln ton, co odpowiada wzrostowi o 22% rok do roku. 

Dane Polskiego Instytutu Transportu Drogowego z lat 2010-2020 zdecydowanie wskazują tendencję wzrostową przewozów intermodalnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Intermodalny transport w Polsce dane z lat 2009 - 2019

Źródło: Transport intermodalny. Automatyzacja, technologia, infrastruktura i tabor. Stan obecny i trendy rozwoju, czerwiec 2021, Polski Instytut Transportu Drogowego

W Polsce transport intermodalny jest w większości zdominowany przez transport drogowy, stanowiący 73% udziału w ogóle przetwarzanych przewozów, kolejne miejsce zajmuje transport kolejowy z 23%, natomiast przewozy śródlądowe w Polsce odpowiadają mniej niż 1% ogółu.

Według danych z 2021 roku, w Polsce znajdowało się 39 aktywnych terminali, z czego 4 to terminale morskie (morze-kolej i morze-droga), a 35 to terminale lądowe (kolej-droga). Poniżej widoczna jest mapa wszystkich terminali intermodalnych w Polsce: 

transport intermodalny w Polsce na podstawie danych GUS rok 2021 terminale intermodalne w Polsce

Źródło: Transport intermodalny w Polsce w 2021 r., GUS

Głównymi jednostkami załadunkowymi w Polsce są kontenery - stanowią one ponad 95%. Naczepy i przyczepy samochodowe w przewozach intermodalnych stanowią 2,4% wykorzystywanych jednostek.

Polska posiada największą w Unii Europejskiej flotę samochodów ciężarowych i dostawczych, a suma tych środków transportu wynosi 3,88 mln sztuk. 

Jak wygląda transport intermodalny w Europie?

Środkiem transportu przeważającym w niemalże każdym z krajów Unii Europejskiej jest zdecydowanie przewóz ciężarowy, a kolejnym, istotnym środkiem transportu jest kolej, a najmniejszy odsetek stanowi transport śródlądowy.

Udział intermodalnych kolejowych przewozów jest zróżnicowany w całej Unii Europejskiej. W Grecji przeważa ten sposób transportu towarów, odpowiadając 73% ogółu, będąc tym samym zdecydowanym liderem w UE. Po drugiej stronie medalu znajdują się państwa bałtyckie oraz Finlandia, które w tej samej dziedzinie mogą pochwalić się maksymalnie 3% udziałem ogółu transportu. Przewozy śródlądowe nie cieszą się w Europie dużą popularnością, jednak krajem, który posiada najwyższy udział tego rodzaju transportu, są Niemcy (7%). Do głównych celów transportu intermodalnego w UE należy:

 • Przeniesienie 30% samochodowego transportu towarów na inne środki transportu do 2030 
 • Trzykrotny wzrost sieci kolejowej do 2030 
 • Połączenie wszystkich lotnisk oraz najważniejszych portów morskich z infrastrukturą kolejową do 2050
 • Zakończenie prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem Lotniczym

​​Outvio optymalizuje fazę po-checkoutową sklepów internetowych dowolnej wielkości, aby zminimalizować koszty przetwarzania zamówień. Zautomatyzuj wysyłkę i zwroty, a także rozwiązywanie incydentów i generowanie dokumentów wysyłkowych, ze wszystkimi swoimi przewoźnikami na skalę krajową i międzynarodową.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewozu intermodalnego

Co to jest TEU?

TEU (ang. Twenty-foot Equivalent Unit), to miara objętości w jednostkach kontenerów o długości dwudziestu stóp, szeroko stosowana w branży frachtu morskiego. TEU jest często używane do określania pojemności ładunkowej na statkach żeglugowych. 

Jaka jest różnica pomiędzy transportem intermodalnym a kombinowanym?

Transport kombinowany to rodzaj przewozu intermodalnego, w którym większa część podróży odbywa się koleją, żeglugą śródlądową lub morską, a początkowe i końcowe odcinki realizowane drogą lądową są jak najkrótsze.

Jakie gałęzie transportu obejmuje transport intermodalny?

Intermodal obejmuje następujące środki transportu: transport kolejowy, lotniczy, ciężarowy, morski oraz transport wodami śródlądowymi.

Podsumowanie

Przewóz intermodalny to rodzaj transportu polegający na przewozie kontenerowym jednej jednostki załadunkowej, przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. Ten typ transportu towarów stale się rozwija w Polsce i UE, również w kierunku uzyskania maksymalnych celów zrównoważonego rozwoju. Intermodalny tranzyt jest ekologiczny oraz (przy odpowiednim zarządzaniu przesyłkami) tańszy oraz szybszy. Właściwa infrastruktura jest podstawowym aspektem, który pozwala na rozwój transportu intermodalnego, bez względu na region. Warto wykorzystać przewóz intermodalny do optymalizacji procesów transportowych w swoim przedsiębiorstwie.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.