party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Co to logistyka międzynarodowa? - Poradnik dla firm

Jagna Stefanowicz
Zdjęcie przedstawia mężczyzn pracujących w spedycji i logistyce międzynarodowej

Czy czujesz, że zaczyna Ci być ciasno na rynku, na którym prowadzisz swoją działalność? A może widzisz potencjał ekspansji zagranicznej w ramach innego obszaru zbytu?

Wszechobecna globalizacja, transformacja cyfrowa oraz liberalizacja formalności wciąż popycha do przodu wiele branż, w tym tę transportową, pozwalając tym samym na zatarcie granic. Korzyści płynące z tego tytułu umożliwiają m.in. prężniej działać przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych. Ale czym dokładnie jest logistyka międzynarodowa i jak czerpać z niej korzyści? 

Logistyka międzynarodowa - Definicja

Logistyka międzynarodowa jest procesem obejmującym transport towarów w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw, w celu efektywnego dostarczania towarów do użytkowników końcowych na całym świecie. Skupia się na zarządzaniu oraz planowaniu działań związanych z importem i eksportem towarów.

Czynności logistyki międzynarodowej

 • Prognoza popytu i zarządzanie zamóweiniami - przewidywaie przyszłych potrzeb produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz zarządzanie informacjami o zamówieniach na linii dostawca - odbiorca finalny
 • Pakowanie - w logistyce międzynarodowej istotne jest dla procesu wysyłki, magazynowania oraz ładowania towaru. Dobór właściwego opakowania wiąże się z braniem pod uwagę warunków pogodowych, systemów transportu oraz wymogów dotyczących przewozu w każdym z państw
system logistyki mięzynarodowej infografika
 • Obsługa klienta -  w obecnych czasach stanowi w wielu przypadkach przewagę konkurencyjną niejednej firmy i jest niezbędna do zapewnienia dobrych doświadczeń klienta 
 • Obsługa zwrotów - czyli logistyka zwrotna, jest naturalną częścią procesu sprzedaży i wiąże się z zapewnieniem m.in. etykiet zwrotnych, terminowym zwrotem środków oraz utworzeniem uniwersalnej polityki zwrotnej

Chcesz automatycznie drukować etykiety wysyłkowe dla przesyłek krajowych i zagranicznych? Zrewolucjonizuj realizację zamówień w transporcie międzynarodowym dzięki Outvio - po-checkoutowym narzędziu dla eCommerce!

Główne zadania logistyki międzynarodowej

 • Uniezależnienie od dostaw z jednego źródła - różnorodność dostępnych ofert pozwala klientom na lepszy wybór tej najwłaściwszej
 • Równowaga międzynarodowych norm zaopatrzenia - logistyka międzynarodowa pozwala na zwiększenie stabilności w dostarczaniu zaopatrzenia producentom i dostawcom
 • Poprawa jakości produktów spowodowana ich dużą podażą - im więcej przedsiębiorstw konkuruje o dany rynek, tym bardziej starają się one usprawnić jakość oferowanych produktów, aby móc zyskać konkurencyjną przewagę
 • Ujednolicenie przepisów i obowiązujących regulacji - utworzenie systemu prawnego regulującego logistyki krajowe

Transport międzynarodowy

Dystrybucja towarów w spedycji i logistyce międzynarodowej może odbywać się na cztery różne sposoby: kolejowy, samochodowy, morski i lotniczy. Transport lądowy świetnie sprawdza się w przypadku stosunkowo niedużych odległości z punktu A do punktu B, natomiast pozostałe formy przewozu dóbr odbywają się zazwyczaj pomiędzy krajami, które dzieli spora odległość lub duży akwen wodny. 

Transport samochodowy 

Forma transportu szczególnie rozpowszechniona w logistyce międzynarodowej Europy, z uwagi na występujące względnie niewielkie odległości pomiędzy państwami. Zapewnia bezpieczeństwo, szybkość przewozu oraz jest korzystna cenowo. Przy transporcie samochodowym trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami, jak konieczność dopełniania formalności na granicach, różnice w przepisach drogowych, czy remonty.

Transport kolejowy 

Zasady funkcjonowania krajowego transportu kolejowego są bardzo podobne do międzynarodowego, a przy przewozie problematyczną kwestią jest różnica w szerokości torów. Kolejowy transport łączy się z innymi usługami logistycznospedycyjnymi tj. magazynowanie na terminalach kolejowych, manipulowanie ładunkami, ich kompletacja, komisjonowanie, konsolidacja, a także konfekcjonowanie. 

Transport morski

Usługi morskiego transportu towarów są najpopularniejszą metodą transportu międzynarodowego, a stanowią one ⅔ ogółu przewozów w logistyce globalnej. Żegluga handlowa posiada trzy warianty: liniowy (regularne trasy, zgodne z rozkładem), czarterowy oraz prywatny. 

spedycja to część logistyki międzynarodowej, zajmująca się transportem produktów

Transport lotniczy 

Zdecydowanie jest to najszybsza ze wszystkich form transportu międzynarodowego. Pozwoliła największym firmom przewozowym na rozszerzenie oferty o usługi takie jak: dostawa następnego dnia pomiędzy największymi miastami świata.

Eurologistyka

Eurologistyka to część logistyki globalnej, składającej się sieci międzynarodowych systemów logistycznych pomiędzy krajami  europejskimi. Cechuje ją wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, ujednoliconego systemu prawno-podatkowego oraz nowoczesnych centrów logistycznych. 

Logistyka międzynarodowa w Polsce - co warto wiedzieć?

Położenie Polski na mapie może być postrzegane dwojako - z jednej strony, niektórzy uznaliby, iże stało się ono w przeszłości przyczyną wielu konfliktów. Z drugiej strony jednak niesie ono za sobą ogromny potencjał międzynarodowej wymiany towarów, łącząc Zachód i Wschód kontynentu Euroazjatyckiego.

Polska posiada wiele innych zalet, które decydują o jej potędze w logistyce globalnej, w tym:

 • W Polsce przecinają się najważniejsze szlaki handlowe
 • Rozbudowana sieć dróg i linii kolejowych, łączy Polskę z: krajami zachodnimi, wschodnimi, bałtyckimi, a nawet Chinami 
 • Polska posiada niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał rozwoju handlowych relacji, łączących porty Morza Czarnego i Bałtyku 
 • Ujednolicone kwestie formalne związane ze spedycją i logistyką międzynarodową, za sprawą regulacji prawnych Unii europejskiej 
 • Dostęp do nowoczesnych i przystępnych cenowo powierzchni magazynowych
 • Dostęp do wykwalifikowanej i stosunkowo niedrogiej siły roboczej

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o logistyce i spedycji międzynarodowej z Polski? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł o przesyłkach zagranicznych w eCommerce!

Zalety logistyki międzynarodowej dla przedsiębiorstw

Logistyka międzynarodowa może przynosić przedsiębiorstwa wiele korzyści:

Wzrost konkurencyjności 

Przeniesienie elementów łańcucha dostaw do innych państw może obniżyć koszty produkcji i pozwolić przedsiębiorcom na przeniesienie punktu ciężkości na inne aspekty firmy. 

Ogólnie rzecz biorąc, przemieszczenie produkcji do bardziej opłacalnego miejsca, m.in. ze względu na koszty siły roboczej, czy tranzytu surowców jest powszechną praktyką w branży. Dzięki temu firmy mogą inwestować swoje zasoby w bardziej znaczące i wpływowe aspekty biznesu, które bezpośrednio wpływają na doświadczenia klienta.

Korzyści skali

Wejście na rynek globalny może wiązać się z uzyskaniem większych marży zysku, wynikających z korzyści skali. W miarę, gdy przedsiębiorstwo staje się znaczącym graczem na rynku światowym, może pozwolić sobie na negocjowanie stawek wysyłki z międzynarodowymi firmami transportowymi i innymi dostawcami usług, takimi jak firmy pakujące.

Zatem wdrożenie zoptymalizowanej spedycji i logistyki międzynarodowej prowadzi do wydajniejszych procesów i wyższych przychodów, dzięki korzyściom wynikającym z efektu skali.

Portal do śledzenia przesyłek z własną marką? Z nami to możliwe! Zapewnij spektakularne doświadczenia klienta, automatycznie realizuj zamówienia oraz zintegruj swój CMS ze wszystkimi największymi kurierami dzięki Outvio! Odkryj wszystkie funkcje i usprawnij swoją logistykę międzynarodową!!

Międzynarodowa reputacja

Rozwijając biznes eCommerce, który działa na skalę międzynarodową, globalna logistyka może być wykorzystana jako strategia marketingowa w celu poprawy i zwiększenia reputacji sklepu internetowego na wielu rynkach jednocześnie, przy niskich kosztach.

Wiedza o tym, że firma sprzedaje produkty na różnych rynkach działa jako dowód społeczny, że firma odnosi sukcesy i cieszy się dobrą reputacją. Warto nie przegapić okazji do wykorzystania logistyki międzynarodowej, jako sposobu na zwiększenie świadomości marki na całym świecie.

Niższa emisja CO2

Przeniesienie niektórych części działalności może sprawić, że firma eCommerce będzie bardziej zrównoważona. Jeśli sprawisz, że Twoja globalna logistyka będzie bardziej wydajna i obniżysz koszty operacji za pomocą międzynarodowych magazynów, firm logistycznych i międzynarodowego transportu, będzie to miało również wpływ na poziom CO2 związany z Twoją działalnością.

Skracając proces wysyłki i korzystając z lokalnych kurierów, będziesz w stanie obniżyć wpływ Twojej działalności na środowisko. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną konsumentów w dzisiejszych czasach, dbanie o planetę przynosi także korzyści Twojej firmie w zakresie budowania marki. 

Podsumowanie

Logistyka międzynarodowa posiada wile zalet, które skutecznie skłaniają przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne. Zapewnia ona producentom większe bezpieczeństwo dostawy surowców, a konsumentom umożliwia lepszą różnorodność asortymentu. Skutkuje to wzrostem konkurencyjnoci rynku i zmusza firmy do stałego doskonalenia oferowanych produktów. 

Znaczącą częścią globalnej logistyki jest eurologistyka, czyli sieć logistyczna łącząca kraje europejskie. Polska gra w niej istotną rolę, m.in. dzięki świetnej infrastrukturze transportowej oraz geograficznym położeniu, umożliwiającym tranzyt, handel, magazynowanie, czy ekspansję.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.