party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Co to jest zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)?

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Aug 18, 2022
zarzadzanie lancuchem dostaw czyli system SCM to swietne rozwiazanie logistyczne eCommerce

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) umożliwia przedsiębiorstwom obniżenie znacznej części kosztów logistycznych i poprawę wydajności całej działalności.

Ze względu na swój charakter i dużą liczbę zachodzących procesów, łańcuch dostaw jest kosztownym i złożonym procesem. Efektywny system zarządzania łańcuchem dostaw pomoże Ci zmaksymalizować zyski. W tym celu nieocenioną pomocą okazuje się system SCM, który łączy wszystkie procesy przeznaczone właśnie do tego zadania. 

Co to jest SCM, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw, Supply Chain Management (SCM) polega na zarządzaniu danymi, procesami i ludźmi związanymi z produktem lub usługą od momentu zaplanowania ich produkcji, do momentu sprzedaży konsumentowi końcowemu. Obejmuje działania związane z zakupami, zaopatrzeniem, produkcją i logistyką.

Celem systemu SCM jest koordynacja wszystkich ogniw łańcucha dostaw w celu zapewnienia płynnego zarządzania, komunikowania się ze wszystkimi zaangażowanymi stronami i tworzenia możliwości śledzenia, aby pomóc firmie w monitorowaniu wyników jej pracy. Jeśli procesy te nie są kontrolowane przez system SCM, szanse na skuteczne zarządzanie nimi są praktycznie zerowe.

Dzięki zarządzaniu łańcuchem dostaw, firma może działać na wyższym poziomie, wykonując swoje zadania w krótszym czasie i przy użyciu mniejszych zasobów. Z drugiej strony odciąża to pracowników, dzięki czemu mogą się oni skupić na innych zadaniach, które są bardziej wartościowe dla firmy lub klienta.

Ogólnie rzecz biorąc, SCM obejmuje następujące procesy:

 • Fakturowanie
 • Zakupy
 • Punkty sprzedaży
 • Zapasy
 • Eksport
 • Dystrybucja
 • Zapasy
 • Magazyny
 • Sprzedaż

Znaczenie systemu SCM dla logistyki

Zarządzanie łańcuchem dostaw ma bezpośredni wpływ na procesy logistyczne przedsiębiorstwa i jego kierownictwo. W łańcuchu dostaw znajdują się przecież procesy należące do logistyki, takie jak magazynowanie, kontrola zapasów, przygotowywanie zamówień czy transport. 

Dlatego przeznaczając środki na poprawę systemu zarządzania łańcuchem dostaw, pośrednio inwestuje się w lepszą logistykę.

Statek do zarządzania łańcuchem dostaw

Zalety systemu zarządzania łańcuchem dostaw dla logistyki

Stosowanie oprogramowania lub systemu SCM przynosi następujące korzyści w zarządzaniu logistyką przedsiębiorstwa:

 • Skrócenie czasu pracy: oczywiście, dobre zarządzanie łańcuchem dostaw firmy optymalizuje czas potrzebny na wykonanie pracy, ponieważ procesy i operacje są bardziej płynnie zintegrowane.
 • Eliminacja kosztów operacyjnych: jednym z największych źródeł strat dla firm są koszty logistyczne. System SCM pomaga wyeliminować lub ograniczyć zbędne procesy, które pod koniec miesiąca tylko zwiększają koszty.
 • Optymalizacja przepływu informacji: ocena wyników zarządzania łańcuchem dostaw wymaga ciągłego porównywania danych operacyjnych. W tym celu systemy SCM centralizują i organizują informacje, przez co można prowadzić całościową i aktualną kontrolę wyników każdego procesu. 
 • Lepsze podejmowanie decyzji: dokładne monitorowanie informacji ma kluczowe znaczenie dla dostosowania decyzji biznesowych do rzeczywistych warunków.
 • Pomaga udoskonalić produkt: SCM zarządza również działaniami produkcyjnymi - lepsze, szybsze i mniej kosztowne operacje będą miały bardzo pozytywny wpływ na końcową jakość produktu.
 • Umożliwia przewidywanie problemów: inną cechą systemu SCM jest generowanie prognoz lub raportów, dzięki którym można zidentyfikować krytyczne procesy i je skorygować.
 • Zwiększenie zadowolenia klienta końcowego: wszystkie korzyści oferowane przez system SCM mają bezpośredni wpływ na produkt lub doświadczenie zakupowe konsumenta końcowego. Niższe koszty, krótszy czas dostawy, spersonalizowana obsługa klienta.

System SCM zorientowany na klienta

Jeśli czytałeś nasze poprzednie artykuły, zapewne wiesz już, jak ważne jest budowanie lojalności klientów i zapewnianie im dodatkowych korzyści. Lojalność i satysfakcja to główne cele, do których dążą duże marki, ponieważ zapewniają one dużą rentowność w dłuższym okresie czasu.

Dlatego właśnie systemy SCM stawiają klienta w centrum swojej strategii. Wszystko polega na stworzeniu unikalnej i satysfakcjonującej podróży klienta. Aby to osiągnąć, należy zadbać o każdy szczegół, każdy proces. Ponieważ każdy z nich ma wpływ na wrażenia użytkownika. 

Na przykład, słaba logistyka transportu może utrudniać dostawy. Niewłaściwa konserwacja produktu może spowodować jego uszkodzenie i sprawić, że klient poczuje się oszukany.  Filozofia ta przenika każdy etap zarządzania łańcuchem dostaw, a ostatecznym beneficjentem jest klient.

Zwiększ wydajność swojego eCommerce dzięki Outvio

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić wydajność logistyczną, czy skupić się na komforcie użytkownika, Outvio ma funkcje, których potrzebujesz.

Scentralizuj swoją pracę w inteligentnym interfejsie i zintegruj swoją sieć przewoźników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Zautomatyzuj przetwarzanie zamówień oraz zwrotów z magazynów w dowolnym kraju. Skorzystaj z wyzwalaczy wiadomości z własną marką i poinformuj klienta o statusie zamówienia. Skonfiguruj reguły wysyłki, aby zarządzanie przedsiębiorstwem eCommerce stało się o wiele łatwiejsze. 

To tylko niewielka próbka tego, co Outvio ma do zaoferowania. Odkryj wszystkie funkcje.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące SCM (zarządzania łańcuchem dostaw)

Co oznacza skrót SCM?

SCM to skrót od Supply Chain Management, co oznacza po polsku zarządzanie łańcuchem dostaw.

Jak poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw?

Usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wymaga wdrożenia i optymalizacji określonych procesów. Na przykład konieczne może okazać się usprawnienie wszystkich zadań związanych z magazynem, stworzenie sieci przewoźników, koordynacja zaopatrzenia lub wdrożenie efektywnego zarządzania  logistyką zwrotną. Wszystko to wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi technologicznych. 

Które firmy korzystają z systemów SCM?

Każda firma posiadająca łańcuch dostaw musi posiadać system umożliwiający zarządzanie nim, dlatego też każda firma posiadająca łańcuch dostaw korzysta z systemu SCM, ponieważ bez niego nie mogłaby wykonywać swojej codziennej pracy.

Podsumowanie

Inwestycja w SCM, czyli Supply Chain Management w celu optymalizacji logistyki jest niezbędnym krokiem dla każdej firmy lub sklepu internetowego, który ma na celu rozwój i maksymalizację zysków. Wśród zalet stosowania efektywnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw można wymienić optymalizację czasu wymaganego do przetwarzania procesów, redukcję kosztów operacyjnych, czy sprawniejszy przepływ informacji. 

Jeśli jednak zależy Ci na pozyskaniu klientów niezwykłym doświadczeniem pozakupowym, najlepiej skupić swoje wysiłki na optymalizacji operacji po-checkoutowych z Outvio. To właśnie usługi, które następują po opłaceniu zakupu, mają największy wpływ na satysfakcję klienta.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.