Sprzedaż internetowa

Zasady efektywnego projektowania magazynu (2023)

Daria Dudkiewicz
Daria Dudkiewicz

Mar 16, 2022

Dwaj operatorzy wykonują projekt magazynu.

Wewnątrz tego artykułu

 • iconCzym jest projektowanie magazynu?
 • iconZalety wydajnego projektu magazynu
 • iconCo to jest układ magazynu?
 • iconTypy układów magazynu w eCommerce
 • iconStrefy magazynowe
 • iconJak zaprojektować magazyn?
 • iconPodsumowanie
 • Czy Twoje koszty logistyczne stale rosną, a czas wysyłki jest coraz dłuższy? Jeśli w Twojej głowie pojawiają się tego typu wątpliwości, być może nadszedł czas, aby zoptymalizować projekt magazynu.

  Obecnie wzrost liczby zakupów internetowych wymaga coraz bardziej zoptymalizowanego zarządzania.

  Przedstawimy najważniejsze aspekty projektowania magazynów, które z łatwością zastosujesz je w swoim e-biznesie.

  Czym jest projektowanie magazynu?

  Projektowanie magazynu to tworzenie strategii planimetrycznej przestrzeni fizycznej, obiektów i obszarów operacyjnych magazynu w celu osiągnięcia większej rentowności wszystkich procesów w nim zachodzących. 

  Działalność ta ma bezpośredni wpływ na marżę zysku sklepu internetowego i może warunkować jego rozwój i rentowność. 

  Przed kontynuacją bardzo ważne jest, abyś zrozumiał, że projektowanie magazynu jest zadaniem, które powinno Ci towarzyszyć na wszystkich etapach działalności, nie tylko na początkowym. 

  Na przykład bardzo często zdarza się, że po znacznym wzroście zapotrzebowania następuje rozbudowa istniejących powierzchni magazynowych i procesów. Może się również zdarzyć, że brak równowagi w kosztach jest objawem złego projektu i że konieczne będą zmiany.

  Dlatego projektowanie magazynu należy traktować jako ćwiczenie przed i w trakcie zarządzania firmą eCommerce.

  Dobre zaprojektowanie magazynu pomoże również w stworzeniu skutecznej polityki zwrotów.

  Zalety wydajnego projektu magazynu

  • Lepsze wykorzystanie przestrzeni
  • Minimalizacja czasu obsługi towarów
  • Ułatwia dostęp do przechowywanych materiałów
  • Optymalizacja procesów obrotu zapasami
  • Usprawnienie kontroli i liczenia zapasów
  • Eliminacja zbędnych procesów
  • Usprawnione wewnętrzne zadania związane z konserwacją
  • Unikanie zatorów w newralgicznych punktach łańcucha dostaw
  • Skrócenie czasu kompletacji i pakowania
  Obszar przyjmowania towarów w magazynie

  Co to jest układ magazynu?

  Plan magazynu to dokument papierowy (istnieją również wersje cyfrowe), który przedstawia rozmieszczenie elementów i infrastruktury na całej powierzchni magazynowej. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej efektywnego sposobu zarządzania dostępnymi zasobami i procesami. Jest to w zasadzie plan magazynu z jego obszarami i funkcjami.

  Dzięki układowi magazynu można uzyskać widok całego magazynu z lotu ptaka, a tym samym stworzyć widoczny obraz całości, co jest niezbędne do określenia najlepszych strategii łańcucha dostaw.

  Można powiedzieć, że układ magazynu jest głównym narzędziem pracy przy projektowaniu magazynu, ponieważ stanowi dokładną reprezentację projektu magazynu i jest wykorzystywany do optymalizacji przestrzeni lub procesów na przestrzeni lat.

  Aby układ magazynu był naprawdę przydatny, należy uwzględnić wszystkie elementy związane z przygotowaniem przesyłek:

  • Rozległość zapasów i wielkość ładunków jednostkowych.
  • Kanały przychodzące i wychodzące
  • Lokalizacja poszczególnych obszarów
  • Transport w celu przemieszczania towarów
  • Częstotliwość rotacji produktów
  • Systemy pakowania
  • Maszyny przeładunkowe
  • Schematy przyjazdów przewoźników

  Typy układów magazynu w eCommerce

  Układ funkcjonalny lub procesowy

  Rozmieszczenie magazynu na planie kondygnacji uwzględnia czynniki produkcji, takie jak kapitał ludzki, narzędzia, maszyny i infrastruktura. Elementy te są pogrupowane względem różnych procesów wewnętrznych i należy je wszystkie wziąć pod uwagę przy projektowaniu magazynu. Dany układ magazynu jest powszechnie stosowany w przypadkach, gdy magazyn charakteryzuje się dużą różnorodnością i niskim wolumenem uzupełnień.

  Układ magazynu według stałego położenia

  Ten typ układu magazynu jest stosowany, gdy towary są zamieszczone na stałe w danej przestrzeni, a operatorzy i maszyny muszą się poruszać. Jest on przeznaczony dla magazynów, które zarządzają dużymi towarami.

  Układ magazynu: komórkowy

  Ten projekt magazynu jest połączeniem dwóch poprzednich. Urządzenia są pogrupowane w różne gniazda robocze do obsługi towarów o podobnych właściwościach. Ma on na celu przede wszystkim oszczędzanie procedur.

  Przykład podstawowego układu magazynu:

  podstawowy projekt magazynu

  Źródło: SmartDraw

  Strefy magazynowe

  Warto przy projektowaniu magazynu wziąć pod uwagę podział magazynu na strefy. W skład magazynu mogą wchodzić następujące obszary:

  Recepcja

  Recepcja to strefa magazynu, która obejmuje wszystkie obszary przeznaczone do zarządzania dostawami towarów, zarówno od dostawców, jak i od samych klientów w przypadku zwrotów. Wykonuje się tu takie zadania, jak: kontrola jakości, adaptacja jednostek, przepakowywanie i transport do innych obszarów.

  Obszar ten powinien zawsze przylegać do doków załadunkowych, aby zapewnić sprawny przepływ towarów. Jego wielkość będzie zależeć od charakteru danego przedsiębiorstwa eCommerce i wielkości produktów, które będą obsługiwane na co dzień. 

  Poniższe praktyki są niezwykle przydatne przy projektowaniu magazynu - pomogą zoptymalizować obszar i procesy związane z przyjmowaniem towarów:

  • Usprawnienie komunikacji między strefami załadunku i rozładunku a magazynem
  • Oznakowanie korytarzy zgodnie z trasami 
  • Wydzielenie towarów niestandardowych w celu ich innego traktowania
  • Synchronizacja wjazdów z wózkami widłowymi
  • Zarezerwowane miejsce na składowanie opakowań i odpadów
  • Zbudowany dodatkowy obszar, który może być udostępniony w przypadku nadmiaru towarów przychodzących.

  Przechowywanie i składowanie

  Jak sama nazwa wskazuje, magazyn to miejsce, w którym towary są składowane i przechowywane. Jest to najbardziej złożona strefa w całym magazynie, a jego optymalizacja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju firmy.

  Istnieją ogólne cechy wspólne dla wszystkich magazynów, ale są też elementy szczególne, które różnią się między poszczególnymi sklepami internetowymi. Czynniki takie jak: rodzaj towaru, prognoza sprzedaży czy liczba przewoźników, z którymi się współpracuje, mają wpływ na projekt magazynu.

  Na przykład należy określić gdzie będzie się odbywało przygotowywanie zamówień i jakiego rodzaju maszyn będzie się używało do utrzymywania zapasów. Zarządzanie automatyczną inwentaryzacją nie jest takie samo jak w przypadku regałów (metalowych wsporników, na których umieszcza się towary).

  Jednak to, co jest naprawdę ważne przy projektowaniu magazynu, to umiejętność dostosowania jej do potrzeb związanych z rotacją towarów

  A co to jest rotacja zapasów? 

  Rotacja asortymentu to aspekt, który powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu magazynów. Rotacja zapasów to liczba przypadków, w których magazyn musi być uzupełniany nowymi zapasami z powodu braku jednostek. Wysoki wskaźnik świadczy o wysokim poziomie obrotów, ale oznacza również bardziej złożoną organizację i niższy margines odpowiedzi.

  1. Jeśli częstotliwość rotacji jest niska, zarządzanie zapasami będzie możliwe przy nieco wolniejszych procesach.
  2. Jeśli częstotliwość jest średnia, w zależności od rodzaju towarów, należy zapewnić płynność. Nie należy też inwestować w przyspieszanie procesów bardziej, niż jest to naprawdę konieczne. Znalezienie równowagi pomoże utrzymać koszty pod kontrolą. 
  3. Jednak magazyny o dużej częstotliwości rotacji muszą inwestować w poprawę szybkości kompletacji, przetwarzania i przyjmowania towarów. Próby oszczędzania na kosztach logistyki mogą w takich przypadkach prowadzić do znacznych strat w obrotach. Ponadto zwrot z inwestycji w tego typu magazynach jest znacznie wyższy.

  Co zrobić, jeśli w Twoim eCommerce znajdują się towary o różnych poziomach rotacji? W takim przypadku należy zaprojektować oddzielny obszar zagęszczania, w którym będą składowane tylko produkty o dużej rotacji, tak aby nie zakłócały naturalnego przepływu pracy.

  Obszar wysyłki

  Strefa wysyłki jest ostatnim ogniwem przed odebraniem towaru przez przewoźnika. W tym miejscu odbywają się procesy przygotowywania zamówień: kompletowanie, sprawdzanie dokumentacji, drukowanie etykiet, etykietowanie, pakowanie i ostateczny załadunek.

  Dana strefa magazynu musi być wyposażona w odpowiednią technologię, aby nie powstawały logistyczne wąskie gardła, zwłaszcza jeśli dana firma eCommerce obsługuje duże strumienie przesyłek. Wszelkie błędy będą miały bezpośredni wpływ na czas dostawy, a tym samym na zadowolenie klienta.

  Jeśli któryś z towarów, ze względu na swój charakter lub rozmiar, wymaga specjalnego przygotowania, należy wydzielić specjalne miejsce. Pozwoli to odciążyć inne sektory.

  Operatorzy w strefie ekspedycji w dobrze zaprojektowanym magazynie

  Jak zoptymalizować strefę wysyłki?

  • Zsynchronizuj przyjazd przewoźnika z przygotowaniem zleceń.
  • Używaj maszyn mobilnych, takich jak hydrauliczne wózki paletowe lub wózki widłowe.

  W naszym podręczniku pakowania znajdziesz informacje o tym, jak zminimalizować koszty pakowania.

  Jak zaprojektować magazyn?

  Analiza infrastruktury i obszaru

  Zastosowana lokalizacja wywiera ogromny wpływ na wydajność działań logistycznych w magazynie. 

  Przed przystąpieniem do tworzenia i planowania układu magazynu logistycznego należy przeanalizować przepuszczalność gleby pod kątem występowania wąwozów, gleb gliniastych lub obszarów o nadmiernej wilgotności. W dłuższej perspektywie mogą one stanowić poważne zagrożenie fizyczne i finansowe. 

  Po wykonaniu tych czynności należy zidentyfikować wszelkie ograniczenia konstrukcyjne (słupy, ściany, drogi, rury itp.), które mogą utrudniać płynny przebieg procesów i się ich pozbyć.

  Na koniec należy rozmieścić elementy w magazynie zgodnie z rotacją produktów. Spróbuj podzielić je według kategorii, sektorów lub działów. Należy również upewnić się, że miejsca załadunku i rozładunku umożliwiają manewrowanie wózkami widłowymi i ciężkimi maszynami.

  Analiza procesu z wykorzystaniem modelu SCOR

  Do zaprojektowania magazynu niezbędna jest wiedza na temat wykonalności procesów i sposobów wykrywania przyszłych pęknięć. 

  Jedną z formuł jest rozbicie łańcucha dostaw na poszczególne procesy i przeanalizowanie ich oddziaływania. W ten sposób można się dowiedzieć, czy działania w każdym z procesów wzajemnie się przenikają. Pozwoli to na lepszą koordynację całego łańcucha i optymalizację tych działów, które tylko tego wymagają.

  Analizowanie procesów za pomocą modelu SCOR jest ważne, ponieważ wiele procesów różni się w zależności od układu obszarów. Na przykład uzupełnianie zapasów i końcowy załadunek towarów mogą kolidować ze sobą, jeśli drogi między korytarzami są źle rozplanowane.

  Należy zauważyć, że ten model analizy nie jest ograniczony tylko do magazynu, można go zastosować w znacznie szerszym zakresie i zrozumieć synergię między wszystkimi fazami działalności przedsiębiorstwa: sprzedażą, finansami, produkcją, dystrybucją itp.

  Analiza inwentaryzacji

  Zapasy materiałów ograniczają poziom reakcji, jaki Twój e-biznes jest w stanie zaoferować klientowi. Optymalny zapas powinien zawierać odpowiednią liczbę pozycji, aby uniknąć bankructwa, ale nie powinien być tak duży, aby jego utrzymanie powodowało przekroczenie kosztów.

  Strefa przechowywania i składowania w magazynie

  Podczas analizy zapasów należy wziąć pod uwagę takie aspekty, jak:

  • Wiek i przestarzałość towaru.
  • Wielkość zapasów
  • Cykliczność popytu i szybkość przygotowywania zamówień
  • Zastosowana technologia
  • Czas między zakupem od dostawcy a dotarciem do magazynu
  • Czas sortowania 

  Wskaźniki identyfikowalności

  Aby skutecznie opracować jakikolwiek plan magazynowy, trzeba mieć możliwość monitorowania wydajności w sposób mierzalny. Pozwoli to ocenić wydajność magazynu i jego wpływ na działalność firmy. Ważne jest, aby każdy proces był mierzony za pomocą co najmniej jednego wskaźnika, co pozwoli na zlokalizowanie zmiennych i wykrycie wartości odstających, które wskazują na błędy w strategiach. Najczęstszymi wskaźnikami przy projektowaniu magazynu są: koszt, szybkość, wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważone działania w stosunku do środowiska naturalnego.

  Automatyzacja

  Integracja technologii, które automatyzują wszystkie procesy wewnętrzne, odgrywa ważną rolę w projektowaniu magazynu, ponieważ pozwala wyeliminować zbędne ogniwa łańcucha dostaw.

  W rzeczywistości, jeśli planuje się zainstalowanie takich narzędzi w pewnym momencie - a powinno się to zrobić - zaleca się uwzględnienie tego faktu we wstępnych planach.

  Na przykład dzięki Outvio można automatycznie generować listy kompletacji i pakowania oraz masowo drukować dokumentację, co zmniejsza nakład pracy w magazynie i minimalizuje koszty.

  Podsumowanie

  Układ i projekt magazynu mogą mieć znaczący wpływ na koszty logistyczne sklepu internetowego.

  Odpowiedni projekt magazynu powinien brać pod uwagę podział magazynu na strefy oraz odpowiednią alokację asortymentu, w taki sposób, aby zmaksymalizować posiadane zasoby oraz zminimalizować koszty.

  W skład magazynu powinny wchodzić takie strefy jak: recepcja, obszar składowania towarów w magazynie, czy strefa wysyłki. Przed postawieniem magazynu powinno się wziąć pod uwagę: obszar, na którym powinien on się znajdować, typ asortymentu, który posiadamy oraz rozważyć automatyzację procesów magazynowych.