party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Co to jest system SAP, zalety i do czego służy?

Daria Dudkiewicz
Daria Dudkiewicz
Jul 22, 2022
Logo programu SAP

Zapewne słyszałeś już słowo SAP i zastanawiałeś się, "Co to jest SAP?" i jakie korzyści może zaoferować firmom takim jak Twoja.

Jak już pewnie wiesz, zarządzanie przedsiębiorstwem to nie pestka z makiem. Wymaga ono zastosowania narzędzia, które pozwoli na lepszy przepływ cnych i informacji oraz na kontrolę nad wszystkimi zasobami firmy. 

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak system SAP ERP na co dzień pomaga tysiącom firm z każdej branży.

Co to jest system SAP?

SAP (ang. Systems Applications and Products in Data Processing) jest jednym z najczęściej używanych na świecie narzędzi do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz jednocześnie firmą oferującą rozwiązanie ERP o tej samej nazwie.

Oprogramowanie tego typu pozwala na całkowitą optymalizację działalności biznesowej i centralizację wszystkich kluczowych danych w ramach jednej bazy danych, uzupełnianej przez pracowników. Środowisko SAP składa się z szeregu aplikacji gromadzących, przetwarzających i analizujących danez całej firmy. 

Operator zarządza swoją firmą za pomocą interfejsu systemu ERP podobnego do SAP.

W firmach dużego rozmiaru stosowanie tego systemu jest praktycznie obowiązkowe, ponieważ tylko w ten sposób można zachować rzeczywistą kontrolę nad procesami wewnętrznymi.

System SAP ERP został stworzony w 1972 roku przez niemieckich pracowników IBM i z biegiem lat stał się światowym liderem w swojej branży, ponieważ oferuje różne funkcje dla wielu obszarów, takich jak marketing, sprzedaż, księgowość i logistyka.

Możliwości systemu SAP ERP

 • Zwiększa wydajność

Program SAP ERP pozwala stosować inteligentne sposoby wykonywania powtarzalnych zadań manualnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie ogromnych ilości danych, czy wypełnianie baz danych, SAP zapewnia wysoce wydajny i szybszy sposób wykonywania zadań. Można usprawnić różne procesy biznesowe i wprowadzać większą wydajność w całym przedsiębiorstwie.

 • Łatwa skalowalność firmy

Rozszerzenie działalności firmy oznacza konieczność uwzględnienia wzrostu w każdym aspekcie działalności - co powoduje więcej procesów i danych, którymi trzeba zarządzać. System SAP został zaprojektowany pod kątem potrzeby efektywnego zarządzania wszystkimi aspektami firmy. 

 • Analityka

System SAP ERP jest zaprojektowany tak, aby zapewnić opcje, które pomagają w generowaniu prognoz firmy. Jako menedżer własnej firmy, masz dostęp do najważniejszych informacji związanych z działalnością, tak abyś mógł wyznaczyć strategię na przyszłość. Dzięki szczegółowym informacjom przechowywanym w systemie SAP można łatwo odwoływać się do faktów i liczb w czasie rzeczywistym, aby przygotować realistyczną ocenę swojej działalności i podejmować świadome decyzje.

 • Lepsze zarządzanie danymi

Jedną z najważniejszych zalet systemu SAP ERP jest zdolność do organizowania danych. Z punktu widzenia firmy bardzo istotne jest to, aby wszystkie dane przedsiębiorstwa były przechowywane w jednym miejscu. Umożliwia to łatwy dostęp do informacji i ich wykorzystanie, nawet jeśli istnieje wiele źródeł dostarczających informacje do firmy. SAP powala na gromadzenie wszystkich danych w jętym miejscu i utrzymywać je w odpowiednim porządku. 

 • Optymalizacja kosztów i czasu

Instalacja systemu SAP ERP sprawia, że firma posiada jedno źródło wszelkich potrzebnych informacji dotyczących firmy. Przy tego typu organizacji przedsiębiorstwa, pracownicy mogą liczyć na zmniejszoną złożoność operacyjną i wydatki. Nieoceniona jest także ilość zaoszczędzonego czasu, ponieważ nie trzeba pozyskiwać informacji z wielu miejsc, tylko ma się do nich dostęp od razu, z jednego miejsca.

Co więcej, bez względu na to, gdzie pracują pracownicy, podłączenie do sieci firmowej umożliwi im dostęp do scentralizowanego systemu SAP. 

 • Elastyczność firmy

Integrując SAP, można osiągnąć większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w dynamice rynku. W celu ekspansji firmy konieczne jest dostosowanie jej różnych funkcji do zmian zachodzących na rynku. Jeśli nie pozwolimy firmie na ewolucję przy jednoczesnej elastyczności, możemy nie spełnić rosnącym wymaganiom klientów. Struktura systemu ERP jest na tyle przyjazna użytkownikowi, że jednocześnie pozwala na adaptację oraz ewolucję firmy, aby mogła ona rezygnować lub też podążać za najnowszymi trendami w branży.

 • Większa zgodność z przepisami

ystem SAP ERP posiada zdolność do śledzenia przepisów firmowych, czyli pozwala na zgodność wszystkich operacji z polityką firmy. W przypadku jakichkolwiek wyjątków system automatycznie odrzuci działanie lub uruchomi alarm, aby powiadomić użytkownika system ERP na czas. 

Do czego służy system SAP?

SAP służy do zarządzania każdym aspektem przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że umożliwia każdemu działowi dostęp do wspólnych danych, a ich współdzielenie ma na celu stworzenie lepszego środowiska pracy dla każdego pracownika firmy.  

System SAP ERP to jeden z wiodących na świecie systemów do zarządzania procesami biznesowymi, przetwarzania danych i przepływu informacji w organizacjach. Dzięki zbieraniu danych w ramach centralnej bazy danych zyskujemy szybki wgląd w aktualną kondycję firmy. 

Program SAP może zarządzać praktycznie wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa, w tym działami: księgowości, sprzedaży, produkcji, kadr i finansów, rewolucjonizując tym samym sposób prowadzenia działalności. 

Jak działa system ERP?

Najlepszym sposobem na wytłumaczenie jak działa system ERP, jest opisanie architektury systemu SAP. Program SAP składa się nie tylko z głównego komponentu ERP SAP, ale również z innych aplikacji biznesowych np. Business Intelligence (BI), Supply Chain Management (SCM) i Customer Relationship Management (CRM).  

Każdy z różnych modułów odpowiada na konkretne potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa. Na przykład, firmy sprzedające produkty zazwyczaj posiadają moduły do księgowości, zarządzania zapasami i zamówieniami, zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub też produkcji. 

Każdy moduł pobiera i przesyła informacje z centralnej bazy danych, która jest jednym z trzech kluczowych elementów systemu ERP. Dzięki wspólnemu repozytorium danych zyskuje się wgląd we wszystkie działy. Pozwala to na ocenę i porównanie wyników biznesowych różnych obszarów, automatyzację procesów, usprawnienie kontroli wewnętrznej i inteligentne analizy biznesowe.

Architektura systemu SAP ERP

Architektura systemu SAP jest trójwarstwowa i obejmuje warstwę prezentacji, aplikacji i bazy danych. Każda z tych warstw ma swój własny komponent programowy. Dzięki takiej konfiguracji cały system może być rozproszony pomiędzy różne komputery.

Architektura systemu sap erp pozwala zobaczyć jak działa system sap erp

Warstwa prezentacji

Jest to widok, który użytkownik widzi po zalogowaniu się do systemu SAP z komputera. Jest to warstwa prezentacji, która została wygenerowana, czyli front-end zainstalowany w komputerze użytkownika, a nie serwery aplikacji lub bazy danych. Użytkownik zyskuje dostęp do oprogramowania SAP poprzez SAP GUI lub przez przeglądarkę internetową. 

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji to miejsce, w którym wykonywana jest cała praca dla użytkownika. Wszystkie działania użytkownika są przetwarzane w tym miejscu. 

Warstwa aplikacji składa się z jednego lub kilku serwerów aplikacji oraz serwera komunikatów.  Każdy serwer aplikacji zawiera zestaw usług wykorzystywanych do obsługi Systemu R/3. Serwer komunikatów jest odpowiedzialny za komunikację między serwerami aplikacji i zawiera informacje o grupach serwerów aplikacji.

Warstwa bazy danych

W architekturę systemu SAP wchodzi także baza danych, w której przechowywane są wszystkie dane, takie jak rekordy klientów, programy, generalnie wszystko, co wymaga przechowywania.

Wszelkie działania wykonywane przez użytkownika w warstwie prezentacji są przekazywane do warstwy aplikacji w celu przetworzenia. Pobiera ona odpowiednie dane z warstwy bazy danych, a warstwa aplikacji przetwarza je i prezentuje użytkownikowi za pośrednictwem warstwy prezentacji. Taką lub podobną architekturę, jak ta systemu SAP stosuje każdy ERP.

Operator zarządza swoją firmą za pomocą interfejsu systemu ERP podobnego do SAP.

Korzyści z wdrożenia systemu SAP 

System SAP ERP ułatwia zarządzanie różnymi procesami biznesowymi i optymalizuje je.  Oto, co zyskują firmy po wdrożeniu systemu SAP ERP, ale korzyści płynących z systemu SAP jest znacznie więcej:

 • Zwiększona produktywność dzięki automatyzacji, monitorowaniu i większej kontroli nad wszystkimi działami i działaniami. Oznacza to, że w procesy trzeba inwestować mniej czasu i środków.
 • Proces podejmowania decyzji jest wspierany przez wymierne dane w czasie rzeczywistym. Przyspiesza to proces sporządzania prognoz i analiz.
 • Automatyzacja i identyfikowalność całego przedsiębiorstwa sprawia, że SAP jest narzędziem, które w dłuższej perspektywie czasowej zwiększa efektywność kosztową.
 • Większe bezpieczeństwo informacji wewnętrznych. SAP posiada specjalne rozwiązania dla sklepów internetowych w zakresie RODO. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna i sposób na rozwiązanie problemów związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych klientów oraz informacji biznesowych.
 • Lepsza współpraca i komunikacja między działami. Przykładowo, za pomocą systemu SAP można uzyskać kontrolę nad wszystkimi procesami i uniknąć powtarzania niepotrzebnych zadań lub powielania informacji na kilku platformach. Zapewnia to również przejrzystość działalności.
 • Niezawodna obsługa klienta. Korzyści z użytkowania systemu ERP odczuje nie tylko firma, ale także klienci.Gdy firma ma już scentralizowane i zorganizowane wszystkie informacje o klientach, pracownicy działu sprzedaży, marketingu i wsparcia mogą skupić się na budowaniu lojalności klientów poprzez spersonalizowane komunikaty i kampanie.
 • Jest to system typu open-source, co oznacza, że można go w dużym stopniu dostosować do potrzeb i wymagań każdej firmy i sektora. Dostosowywanie to może odbywać się za pomocą systemu modułów SAP. 

Zarządzaj procesami posprzedażowymi za pomocą Outvio

Czy można zoptymalizować procesy eCommerce bez systemu ERP? Tak, Outvio to oprogramowanie specjalizujące się w optymalizacji operacji posprzedażowych, dzięki czemu sklepy internetowe dowolnej wielkości mogą pracować z wysoką wydajnością.

Będziesz mógł zintegrować dowolnego przewoźnika i scentralizować całe zarządzanie posprzedażne w jednym interfejsie, zautomatyzować wysyłki, zwroty, obsługę klienta oraz inteligentne i spersonalizowane śledzenie przesyłek. Wszystko to na skalę międzynarodową.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania SAP

Co oznacza skrót SAP?

SAP to skrót od słów Systems, Applications, and Products in Data Processing.

Czym są moduły SAP? 

Moduły to gotowe aplikacje, które firmy mogą zintegrować z systemu SAP ERP, w celu rozszerzenia jego możliwości i funkcjonalności. Wszystkie firmy mogą rozszerzać funkcjonalności SAP w ramach swojego rozwoju poprzez instalację modułów, co jest prostszym i tańszym sposobem dostosowania do potrzeb niż koszty wymagane w przypadku rozwiązania niestandardowego.

Co to jest konsultant SAP?

Konsultant SAP to specjalista zajmujący się doradztwem dla firm we wszystkich kwestiach związanych z instalacją i użytkowaniem systemu SAP.

Jakie branże najczęściej korzystają z systemu SAP?

Ze względu na swoje moduły, SAP działa jako rozwiązanie wielobranżowe.

Czy SAP i ERP to to samo?

SAP to jeden z wielu systemów ERP na świecie. Na rynku jest sporo rozwiązań ERP, jednym z nich jest oczywiście system ERP firmy SAP, ale jak można się domyślić, nie każdy ERP jest systemem SAP. 

W jakich firmach sprawdzi się system SAP?

System SAP może być wykorzystywany przez wszystkie firmy, od dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji po mniejszych sprzedawców detalicznych.

Co to jest SAP R/3?

SAP R/3, znany obecnie jako SAP ERP 6.0, to wersja oprogramowania SAP przeznaczona wyłącznie do zarządzania dużymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Jest to model znacznie szerszy pod względem dostępnych funkcji, ale również bardziej złożony i kosztowny.

Co to jest SAP S/4HANA?

Jest to kompletne, modułowe oprogramowanie ERP w chmurze, dla największych przedsiębiorstw. Firma SAP nieustannie wprowadza innowacje - oprogramowanie takie jak SAP S/4HANA wykorzystuje technologię in-memory computing do przetwarzania ogromnych ilości danych, a także wspiera zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i machine learning.

Co to SAP ECC?

SAP ECC to starsza  wersja systemu sAP ERP, bazująca na technologii z początku lat 90. Firma SAP ogłosiła, że starsza wersja oprogramowania bedzie wspierana do roku 2027. Od kilku lat firmy mają dostęp do nowszej wersji systemu, czyli S/4HANA.

Podsumowanie

Teraz, gdy już wiesz, co to jest SAP, jak działa i jakie są zalety korzystania z programu SAP, nadszedł czas na wdrożenie tego systemu ERP w swoim sklepie eCommerce, aby zautomatyzować i zoptymalizować procesy, zwiększyć wydajność i zredukować niepotrzebne koszty.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.