party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Zwrot towaru zakupionego przez internet a obowiązki sprzedawcy

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Aug 19, 2022
Kobieta otwiera przesyłkę zwrotną po otrzymaniu zwrotu towaru zakupionego w internecie

Jaki jest czas zwrotu towaru zakupionego przez internet? A jaki jest czas na zwrot pieniędzy za zwrócony towar? 

Jeżeli szukasz odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące zwrotu towarów zakupionych przez internet, koniecznie przeczytaj ten niezawodny przewodnik!

Zwrot towaru zakupionego przez internet - Prawa i obowiązki sprzedawcy

1. Prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru

Polskie prawo chroni nie tylko konsumentów, ale również i sprzedawców, bowiem umożliwia im nieuznanie zwrotu towaru zakupionego przez internet przy wystąpieniu pewnych okoliczności. Na przykład, jeżeli sprzedany produkt został wykonany na zamówienie klienta, czyli jest to indywidualnie dla niego stworzone rękodzieło, spersonalizowany produkt, czy też grawer, nie podlega on w żadnym wypadku zwrotowi. Taka sama zasada tyczy się przedmiotów, które po odesłaniu do sprzedawcy wykazują wyraźne ślady użytkowania (np. plamy z kawy na ubraniu) lub doszło do ich zniszczenia. Podobnie jest także w przypadku pozbycia się zabezpieczeń lub odpieczętowania - mogą one świadczyć o tym, że doszło już do użytkowania danego produktu (np. odpieczętowane płyty lub oprogramowania). Odmowa przyjęcia zwrotu towaru zakupionego przez internet może także nastąpić w przypadku produktów, które się szybko psują (np. żywność) lub także tych, które po otwarciu nie nadają się do ponownego użycia ze względów higienicznych (np. chusteczki higieniczne).    

2. 14 dni na zwrot towaru zakupionego przez internet

Ile czasu na zwrot towaru zakupionego przez internet ma klient? Każdemu klientowi przysługuje możliwość, a właściwie prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru w sklepie internetowym w okresie 14 dni kalendarzowych, wliczając w to sobotę,  niedzielę i święta. 

Odliczanie 14 dni odstąpienia od umowy zaczyna się od momentu otrzymania towaru przez klienta. Kupujący w tym czasie musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jej upływem.

Pamiętaj: Jako sprzedawca powinieneś koniecznie poinformować klienta o możliwości odstąpienia od umowy. 

zwroty w sklepie internetowym

3. Sprzedawca ponosi koszt przesyłki zwrotnej  

Zgodnie z prawem, koszty przesyłki zwrotnej, w przypadku odstąpienia od umowy do pewnego stopnia ponosi sprzedający. Polega to na obowiązku zwrotu kwoty do wysokości najtańszej, oferowanej przez sprzedawcę opcji przesyłki. Od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej, sprzedawca ma 14 dni na zwrot kosztów poniesionych przez nabywcę: kosztów towaru, jak i jego dostawy.

Pamiętaj: To klient ponosi koszty za przesyłkę zwrotną do sprzedawcy. Sprzedawca w przypadku odstąpienia od umowy zakupu ma obowiązek zwrócić koszt towaru zakupionego przez internet i najtańszej oferowanej przez niego przesyłki.

4. Konieczność poinformowania o miejscu zwrotu towaru

Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie klienta najpóźniej  w chili zawarcia umowy o sposobie i miejscu zwrotu towaru zakupionego przez internet, w przypadku podjęcia takiej decyzji. Miejscem, w którym sprzedawcy najczęściej zamieszczają tę informację, jest regulamin sklepu internetowego. Powinien zawierać on adres zwrotu towaru, czyli np. siedzibę firmy, adres sklepu stacjonarnego, czy też prowadzonej działalności.

5. Konieczność udostępniania formularza odstąpienia od umowy

Koniecznie udostępniaj formularz zwrotów tak, aby każdy klient miał do niego dostęp. Jest to wymóg formalny, zawarty w ustawie o prawach konsumenta z roku 2014. Nabywca nie ma obowiązku skorzystania z Twojego formularza zwrotnego. Formularz odstąpienia od umowy stanowi wzór, który ma za zadanie określić, jak ma wyglądać dany dokument. Sprzedawca nie może nie przyjąć przesyłki zwrotnej z uwagi na nieodpowiednią formę formularza zwrotnego. 

Jak uzyskać szybsze zwroty dzięki Outvio?

Z Outvio zwrot towaru zakupionego przez internet nigdy nie był łatwiejszy: Zamieść portal zwrotów na swojej stronie internetowej i nie odsyłaj swoich klientów do stron kuriera - pozwól mu na pozostanie na witrynie sklepu. Pozwól im na świetne doświadczenie Twojej marki, zapewniając zwroty towarów zakupionych przez internet w ramach portalu na stronie sklepu oraz wysyłając wiadomości o statusie przesyłki.  Odkryj pozostałe funkcje Outvio i stań się liderem w branży eCommerce!

FAQ - Najczęściej zadawane pytania: zwrot towarów zakupionych przez internet

Ile czasu ma sprzedawca na zwrot pieniędzy klientowi?

Sprzedawca powinien dokonać zwrotu płatności nie później niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Co pierwsze: zwrot pieniędzy, czy towaru?

Wyobraź sobie, że czekasz na zwrot kosztownego laptopa od swojego klienta. Co zrobisz w tej sytuacji, jeżeli Twój klient odeśle towar dopiero 14 dnia?  

Jako sprzedawca niekoniecznie musisz wywiązywać się z obowiązku zwrotu należności za zwracany towar w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Masz możliwość wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania produktów lub przesłania dowodu, że zostały one wysłane. 

Sytuacja jest odmienna w przypadku zadeklarowania przez sprzedawcę, że po towar zgłosi się osobiście on sam lub wyznaczona przez niego osoba upoważniona. W danych okolicznościach nie można zwlekać ze zwrotem należności - sprzedawca musi wykonać przelew nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy przez kupującego.

Czy sprzedawca możne żądać odszkodowania za późne odesłanie towaru?

Sprzedawca może zażądać odszkodowania za zbyt późny zwrot towaru zakupionego przez internet (przekraczające 14 dni). Jeśli towar ulegnie szkodzie, to przedsiębiorca będzie musiał ją udowodnić: wskazać jej wysokość oraz związek przyczynowo-skutkowy między nieodesłaniem produktu w terminie a powstałą szkodą. Sprzedawca może uzyskać odszkodowanie na różne sposoby, w tym wzywając klienta do zapłaty odszkodowania, lub zwracając różnicę między kwotą przesyłaną za zwrot a kwotą odpowiadającą poniesionej szkodzie.

Ile czasu na zwrot towaru zakupionego przez internet ma klient zagraniczny?

Konsumenci każdego kraju unii Europejskiej mają takie samo prawo odstąpienia od umowy, czyli 14 dni.

Posumowanie

Teraz już wiesz, jakie prawa i obowiązki związane ze zwrotami towarów zakupionych przez internet ma sprzedawca internetowy. Ma on prawo odmowy przyjęcia towaru przy wystąpieniu pewnych okoliczności m.in. w przypadku uszkodzenia towaru, czy jego odpieczętowania. 

Zdajesz sobie również dobrze sprawę z tego, ze klient ma prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni kalendarzowych oraz udostępniasz formularz zwrotów w widocznym miejscu sklepu internetowego. Ważną kwestią formalną związaną ze zwrotami towarów zakupionych przez internet jest obowiązek sprzedawcy do pokrycia do pewnego stopnia kosztów przesyłki zwrotnej.

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.