party emoji
Outvio Desk, biurko pomocy eCommerce, jest tutaj!
Dowiedz się więcej

Analiza biznesowa - o czym warto wiedzieć?

Jagna Stefanowicz
Jagna Stefanowicz
Feb 28, 2023
Grafika przedstawia analityka biznesowego analizującego dane zawarte na otaczającej go, okrągłej tablicy z danymi statystycznymi przedsiębiorstwa

Potrzebujesz dokonać zmian w swojej organizacji, ale nie wiesz, od czego zacząć? Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, w czym i w jaki sposób może Ci pomóc analiza biznesowa. 

Co to jest analiza biznesowa?

Analiza biznesowa (ang. business analysis), to dyscyplina badawcza umożliwiająca wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację potrzeb biznesowych, rekomendację rozwiązań mających na celu pomoc we wdrożeniu zmian, w taki sposób, aby dostarczyć największą wartość dla interesariuszy organizacji. 

Strategia ta może być wykorzystana do usprawniania każdego działu firmy (w tym w HR, finansów, IT, czy marketingu) i być zaimplementowana w każdym przedsięwzięciu od firm, po organizacje, również tych non-profit. Przedsiębiorstwa stale podążające za zwiększeniem wydajności i redukcją kosztów sprawiły, iż analiza biznesowa stała się istotnym elementem ich działalności.

analityk biznesowy współpracuje z innym pracownikiem w celu znalezienia najleposzej strategii biznesowej

Na czym polega analiza biznesowa? Poniżej przedstawiamy zarys, mający na celu wyjaśnić, jak krok po kroku przebiega ta praktyka:

 1. Identyfikacja problemu biznesowego lub szansy - rozpoznanie problemów i możliwości dalszego rozwoju lub optymalizacji procesów.
 2. Określenie zakresu analizy - zakres procesów, danych, celów i działów, które zostaną uwzględnione. 
 3. Gromadzenie i analiza zebranych danych - zbieranie informacji od interesariuszy (wywiady, ankiety) i przegląd danych i raportów organizacji. 
 4. Zidentyfikowanie trendów, wzorców i obszarów wymagających zmian
 5. Opracowanie rozwiązań i ocena ryzyka oraz kosztów - oparte na danych rozwiązania wykrytych problemów lub miejsc pozwalających na rozwój i ocena pod kątem kosztów, korzyści i ryzyka.   
 6. Przedstawienie uzasadnienia biznesowego - przedstawienie projektu i jego korzyści, w celu uzyskania zgody na jego wdrożenie.  
 7. Wdrożenie i monitorowanie rozwiązania
 8. Ocena wyników - ocena skuteczności wdrożonego projektu i wprowadzanie niezbędnych korekt.

Czy chcesz zyskać wgląd w analitykę posprzedażową swojego eCommerce? Dowiedz się, jak sprawnie przebiega Twoja kompletacja zamówień, sprzedaż, wysyłka i wiele więcej! Sprawdź wszystkie funkcje Outvio!

Czym zajmuje się analityk biznesowy i jaka jest jego rola w projekcie?

 Skoro już wiesz, z jakich etapów składa się analiza biznesowa, na pewno zastanawiasz się, jaki udział ma w tym analityk biznesowy. 

Zakres jego obowiązków jest dość szeroki, ponieważ musi on posiadać wiedzę o wszystkich procesach występujących w organizacji, na każdym jej szczeblu. Analityk biznesowy powinien doskonale wiedzieć, czym zajmuje się firma, aby móc oceniać procesy pod kątem ich efektywności i kosztowności. Opracowuje on zalecenia dla firmy do optymalizacji procesów, przeprowadza badania, projektuje i wdraża technologie, opracowuje projekty i przedstawia ich uzasadnienia biznesowe.

Zadaniem analityka biznesowego jest także stałe kwestionowanie procesów, ich pożyteczności, celowości, szukanie lepszych alternatyw i rozwiązań, a także monitorowanie przestrzegania zasad oraz rozważanie ich istotności. Podsumowując, zajmuje się on analizą wydatności przedsiębiorstwa, formułowaniem odpowiedniej strategii oraz stałym doskonaleniem procesów i technologii w organizacji. 

analityk biznesowy współpracujący ze wszystkimi zespołami zaangażowanymi w projekt

A jak wygląda rola analityka biznesowego w projekcie? Nie tylko identyfikuje on potrzeby lub szanse i tworzy rozwiązania mające na celu optymalizację procesów, ale przede wszystkim analizuje i interpretuje wymagania biznesowe, pomagając tym samym osiągnąć i zdefiniować strategię i cele projektu. Jego zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów uwzględnionych w projekcie, upewnianie się, że spełnia się wymagania projektowe i oczekiwania klienta. Co więcej, analityk biznesowy dba o zapewnienie jakości działań project managaera (PM).

Analiza biznesowa a Business Intelligence - jaka jest różnica?

Mimo, iż wielu używa tych terminów zamiennie, warto zaznaczyć, iż odnoszą się one do innych kwestii. Business Intelligence (BI) odnosi się do technologii i procesów wykorzystywanych do zbierania, analizowania i prezentowania danych. Pozwala to organizacjom na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, opartych na rzetelnych danych historycznych. 

Analiza biznesowa jest częścią BI, wykorzystującą często bardziej zaawansowane metody analizy danych, wyciągając z niej wnioski. BA jest wykorzystywana do identyfikacji wzorców, trendów i związków pomiędzy różnymi danymi i tworzenia modeli prognostycznych, aby uniknąć przeszkód w przyszłości.  

Sprawdź, które produkty sprzedają się najlepiej i którzy klienci generują największą sprzedaż i nagradzaj ich rabatami! Dowiedz się, dlaczego Outvio jest pierwszym wyborem dla każdego sklepu online!

Jakie są zalety analizy biznesowej? 

Warto posumować ten artykuł wymieniając wszystkie zalety analizy biznesowej, których jest naprawdę sporo. A oto tylko niektóre z nich:

 • Identyfikacja obszarów wymagających poprawy
 • Poprawa ROI projektu i wyników organizacji 
 • Dostarczanie informacji, potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji biznesowych
 • Zmniejszenie ryzyka, poprzez wykrywanie ewentualnych zagrożeń rynkowych i tworzenie planów awaryjnych   
 • Znajdowanie szybkich rozwiązań, popartych danymi  
 • Pomaga w osiągnięciu celów projektowych
 • Niższe koszty działalności, bez wpływu na jakość produktu i usługi
 • Optymalizacja procesów i współpracy w zespołach 

Podsumowanie

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, analiza biznesowa staje się niemalże niezbędnym aspektem, pozwalającym na optymalizację procesów wewnętrznych na każdym ze szczebli organizacji.

Analiza danych i wykrywanie szans i możliwości optymalizacji to jedynie początkowy etap tego procesu. W ramach analizy biznesowej dokonuje się także predykcji oraz tworzy modele, a także projekty lub proponuje rozwiązania, w tym te technologiczne, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów. 

Poprzez stałe trzymanie ręki na pulsie, analitycy biznesowi stają się istotnym ogniwem, pozwalającym dostarczyć projekt w całości, zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez klienta  i interesami wszystkich pozostałych grup. 

Udostępnij artykuł


Powiązane artykuły.