eCommerce

Käibemaksu deklareerimine e-kaubanduses alates 2021 juulist

Aleksandr Komolov

Aleksandr Komolov

May 24, 2021

wp82.jpg

Selles artiklis

 • iconKäibemaksu deklareerimine Euroopa Liidu siseste kaupade müügil
 • iconMuudatused EL-i imporditud toodete müügil
 • iconKui müüd kaupa platvormidel ja veebiturgudel
 • iconMuudatused eratarbijale
 • Käibemaksu deklareerimine on olnud e-kauplejatele alati üheks lisakohustuseks, kuigi muutused võivad kohustusi lisada annavad need ka võimaluse struktureeritumale ja loogilisemale lähenemisele, mis võib tulevikus säästa Sinu ja Su raamatupidaja aega ning vaeva.

  Muudatused hakkavad kehtima e-kauplejatele, kelle aastane käive ületab 10 000 € piiri ja nendega kooskõlas olemine nõuab ettevõttelt käibemaksukohuslase registri (KMKR) numbrit.

  Lisaks võrdsetele konkurentsitingimuste loomisele on olulisteks eesmärkideks lihtsustada käibemaksu arvutamist ja vähendada e-kaupmeeste bürokraatlikku ajakulu ja peavalu ajal, kui konkurents tiheneb suurtegijate nagu Zalando sisenemisega Eesti turule.

  Käsitleme muudatusi viiest aspektist: 

  1. Mõju Eesti e-kauplejale, kes müüb teistele Euroopa Liidu riikide eratarbijatele EL-is toodetud kaupa. Enamasti tarnides kaupa läbi oma e-poe, mis ehitatud platvormidele nagu Woocommerce, Prestashop, Magento või Voog
  2. Mõju Eesti e-kauplejale, kes müüb Euroopa Liidu välisest riigist imporditud kaupa EL-i eratarbijatele, sealhulgas neile, kes kasutavad aina enam populaarsust koguvat “dropshipperi” ärimudelit, müües nii veebiturgudel nagu Amazon kui ka oma e-poe kaudu. 
  3. Mõju Eesti tarbijale, kes tellib kaupa Euroopa Liidu välisest riigist. Eesti tarbija peab nüüd EL-i välisest riigist kaupa tellides maksma käibemaksu ning täitma iga saadetisega tollideklaratsiooni. Käsitleme seda lühidalt, kuna see võib tugevdada Eesti e-poodide konkurentsivõimet kasutajamugavuse ja hinna poolest.
  4. Kasulikud kuupäevad ja mõistete selgitused.
  5. Kiirlingid suuremate e-poe platvormide ümberseadistamiseks.

  Vaata ülevaatlikku infograafikut ja loe altpoolt lähemalt üksikasju:

  Muudatused

  Käibemaksu deklareerimine Euroopa Liidu siseste kaupade müügil

  Suurim muudatus Euroopa Liidu siseste kaupade tarnel e-poodide jaoks on see, et käive muutub maksustatavaks sinu e-poest ostja riigi järgi. Seega hakkavad kehtima ostja riigi käibemaksu määr ja maksustamise kord.

  kaibemaksu-muudatuste-moju

  Et lihtsustada kaupmeeste maksuarvestust ja deklareerimist,on avatud võimalus liituda uue maksustamise erikorraga One Stop Shop’iehk OSS-iga.Liitumine pole kohustuslik, kuid lubab muuta käibemaksuga tegelemise palju mugavamaks ja vähendada peavalu.

  • Käive maksustatakse käibe tekkimise riigi maksumääraga, aga deklareerimine ja maksu maksmine toimub Eestis ja Eestist kantakse see riigiasutuste poolt edasi teistele riikidele. Seega, Sinu ettevõte ei pea kümnete erinevate riikide maksusüsteemidega tegelema. 
  • OSS deklaratsioon esitatakse kord kvartalis (kvartalile järgneva kuu lõpuks), siis tasud ka deklareeritava käibemaksu. Kui vaja andmeid muuta, teed seda järgmise deklaratsiooniga järgmises kvartalis.
  • Meeles tasub pidada, et One Stop Shop’i kasutajaks saab registreerida vaid ühes riigis. Seda ka isegi juhul, kui sul on vaheladu teistes Euroopa Liidu riikides.
   • Samaspead ettevõtjana silmas pidama, et OSS-i kaudu ei saa deklareerida käivet riigis, kus sul ettevõtjana on juba käibemaksunumber või kui müüdriigi- siseselt, kus sul on käibemaksunumber.
   • Näiteks, kui ettevõttel on Saksamaal käibemaksunumber ja müüd Saksamaalt Hollandisse või kui müüd Saksamaa-siseselt, siis pead deklareerima käibe OSS erikorra väliselt.

  Avalduse OSSiga liitumiseks saad esitada e-Maksu- ja Tolliametis elektrooniliselt juba täna ja viimane kuupäev liitumiseks,et erikorda saaksid kasutada esimesest päevast (et saaksid hakata kasutama erikorda kohe esimesest päevast), 1. juulist,on 10. august.

  Muudatused EL-i imporditud toodete müügil

  Kui su e-äri müüb EL-i imporditud kaupa Euroopa Liidu eratarbijatele, siis esimesest juulist tekib su ettevõttel OSS-ile sarnane võimalusüle Euroopa Liidu tekkinud käivet kajastada Sinu ühe riigi maksusüsteemis. 

  Seda maksustamise erikorda nimetatakse Import One Stop Shop’iks (IOSS). IOSS-il on nii sarnasusi kui erinevusi OSS erikorraga.

  • Samamoodi nagu OSS-i puhul, ei ole IOSS-i erikorraga liitumine kohustuslik. Võid esitada deklaratsiooni ka igas riigis eraldi.
  • Erinevalt OSS-ist, esitatakse IOSS deklaratsioon ja tasutakse käibemaks igakuiselt, käibe tekkimisele järgneva kuu lõpuks.
  • IOSS erikorda saab rakendada alates päevast, kui Sinu e-poele on antud selle jaoks eraldi mõeldud maksukohustuslasena registreerimise number Maksu- ja Tolliametisõnul saadakse see number reeglina IOSS erikorraga liitumiseks avalduse esitamise päeval kohe.
  • Viimaks on oluline ka märkida, et käibe tekkimise ajaks on päev, millal saad e-kauplejana maksekinnituse või makse autoriseerimise teate.

  Kui müüd kaupa platvormidel ja veebiturgudel

  Ettevõtjad, kes kasutavad veebipõhiseid turuplatse, etmüüatooteid EL-i liikmesriikides,võivad teatud olukordades käibemaksukohustuslaseks olemisest loobuda, kuna kauba tarnijaks peetakse turuplatsi, mis vastutab seetõttu ka käibemaksu kogumise eest.

  Oleme teinud hõlbustava(ülevaatliku)infograafiku selgitamaks,millal tekib käibemaksukohustus veebiturul ja millal e-kauplejalvõi lõpptarbijal:

  infograafik-kaibemaksu-muudatused-ioss-import

  Olulisemaid faktoreid on kolm: (i) kas kaup imporditakse kolmandast riigist Euroopa Liitu; (ii) kas kaupa müüb EL-i väline tarnija ja (iii) kas saadetiste tõeline väärtus ületab 150 € künnist. 

  Muudatused eratarbijale

  Eratarbija jaoks on suurim muudatus, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga

  kaibemaksumuudatuste-moju-eratarbijale

  Praegu maksustatakse käibemaksuga need saadetised, mida tellid eratarbijana väljaspooltEL-i ja mille väärtus ületab 22 eurot. See käibemaksuvabastus aga kaotatakse ja eratarbijast kauba saajana pead maksu maksma ja esitama tollideklaratsiooni.

  Eratarbijana tasub meeles pidada, etalates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Kui aga sinu tellitud kauba maksumus ilma transpordi- ja kindlustuskuludeta on alla 150 euro,siis saad oma kauba deklareerida e-Maksuametis lihtsustatud korrase-teenuste keskkonna „Postipaki deklareerimise” rakenduse kaudu.

  Viimaks on tarbijale oluline, et isegi enne 1. juulit tellitud kaup võib jõuda Eestisse pärast 1. juulit ja tuleb seega deklareerida ja ka selle pealt tuleb maksta käibemaksu. Rohkem teavet leiad Maksu- ja Tolliameti veebis eratarbijatele loodud eraldi lehel.

  Kõik eelnevad lisanduvad väikesed sammud muudavad tarbijale EL-iväliselt platvormilt või e-poest ostmise võrdlemisi tülikaks. 

  Olulisemad tähtajad 

  1. juuli

  Erikordade jõustumine, riikide sõnumivahetuse algus

  31. august

  Esimese igakuise IOSS deklaratsiooni tähtaeg

  31. oktoober

  Esimese kvartaalse OSS deklaratsiooni esitamise tähtaeg

  Kasulik teada

  • Käibemaksu deklareerimine läbi uute erikordade peab olema läbipaistev. Kui maksuhaldur näeb pidevaid rikkumisi käibe andmete edastamisel, siis saab ettevõte panna kuni kahe aasta pikkusesse karantiini, mille jooksul erikorda kasutada ei saa ja ettevõte peab iga EL-i liikmesriigi maksuametis käivet eraldi deklareerima.
  • OSS ja IOSS deklaratsiooni esitamisel lisad viite tüüpi põhiandmeid:
   • Tarbimisliikmesriik
   • Käibemaksumäära liik
   • Käibemaksumäär
   • Maksustatav käive
   • Käibemaksu summa
  • Eelnevate perioodide käibemaksu summa parandused lisad uute deklaratsioonidega. Juba esitatud deklaratsioone parandada ei saa. Parandustega lisandunud või vähenenud summad võetakse arvesse uue deklaratsiooni kogu summa arvutamisel.
  • IOSS ja tollideklaratsioon on kaks eri asja – üks ei asenda teist, mõlemad on vajalikud. IOSS deklaratsiooniga ei deklareeri sa eelmise kuu importe, vaid eelmise kuu müüki ja tarneid. 

  Abiks suuremate e-poe platvormide seadistamisel

  Algallikad

  1. E-kaubanduse direktiivist tulenevad muudatused käibemaksuseaduses, Maksu- ja Tolliameti Youtube kanal, https://www.youtube.com/watch?v=GqleJEX-OLI
  2. Erikordade OSS ja IOSS korduma kippuvad küsimused, Maksu- ja Tolliameti koduleht, https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/uus-e-kaubanduse-ja-teenuste-kaibemaksuga-maksustamise-erikorrad-0
  3. Online sellers – Taxation and Customs Union – European Commission, Euroopa Komisjoni koduleht, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/online-sellers_en
  4. E-kaubanduse ja teenuste käibemaksuga maksustamise erikorrad OSS ja IOSS, Maksu- ja Tolliameti koduleht, https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/e-kaubanduse-ja-teenuste-kaibemaksuga-maksustamise-erikorrad-oss-ja